course-details-portlet

TBM4210 - Byggeprosess, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler byggeprosessen i lys av det digitale skiftet og i lys av bærekraft. Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for en digital byggeprosess, og forståelse for viktigheten av ulike perspektiver og roller. Emnet vil inkludere prosjektmodeller, gjennomføringsmodeller, måter å organisere samspillet og informasjonsflyten i hele byggeprosessen, og utnyttelse av felles digital modell for bygget både i prosjektgjennomføring og for drift. Organisering av prosjektet omhandles. Design av en prosjektmodell, og valg av gjennomføringsmodell og organisasjonsmodell er sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper om: - hvordan en byggeprosess utvikler seg over livssyklusen av et prosjekt, strukturen til en digital og bærekraftig byggeprosess, kunnskap om ulike prosjektmodeller og deres bruksområder, kunnskap om ulike roller i byggeprosessen og deres ansvarsområer, valg av gjennomføringsmodeller for et byggeprosjekt.

Ferdigheter til å: organisere et prosjekt med egnede roller, velge en god gjennomføringsmodell for et prosjekt. Ferdigheter i å sette opp et budsjett og å gjøre lage en prosjektkalkyle som grunnlag for anbud.

Generell kompetanse til å: Kandidaten kan forstå hvordan en byggeprosess utvikler seg fra et behov til et faktisk byggverk og forstå fagterminologi som benyttes i byggeprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Det gis en samlet karakter i emnet basert på digital skoleeksamen (70 %) og innlevert prosjektoppgave (30 %). Godkjent øvinger er et krav for å kunne fremstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen i mai/juni eller august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenter som registrerer seg for utsatt eksamen i mars vil ikke få tilgang til utsatt eksamen i august.

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT2330 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygg og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 12.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 3
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 10
Høst ORD Prosjektoppgave 30/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
24.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU