course-details-portlet

TBM4210 - Byggeprosess, grunnkurs

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler byggeprosessen i lys av det digitale skiftet og i lys av bærekraft. Emnet fokuserer på Grunnleggende forståelse for en digital byggeprosess, og forståelse for viktigheten av ulike perspektiver og roller. Emnet vil inkludere prosjektmodeller, gjennomføringsmodeller, måter å organisere samspillet og informasjonsflyten i hele byggeprosessen, og utnyttelse av felles digital modell for bygget både i prosjektgjennomføring og for drift. Organisering av prosjektet omhandles. Design av en prosjektmodell, og valg av gjennomføringsmodell og organisasjonsmodell er sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper om: - hvordan en byggeprosess utvikler seg over livssyklusen av et prosjekt, strukturen til en digital og bærekraftig byggeprosess, kunnskap om ulike prosjektmodeller og deres bruksområder, kunnskap om ulike roller i byggeprosessen og deres ansvarsområer, valg av gjennomføringsmodeller for et byggeprosjekt.

Ferdigheter til å: organisere et prosjekt med egnede roller, velge en god gjennomføringsmodell for et prosjekt.

Generell kompetanse til å: Kandidaten kan forstå hvordan en byggeprosess utvikler seg fra et behov til et faktisk byggverk og forstå fagterminologi som benyttes i byggeprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave
  • Øvinger

Mer om vurdering

I emnet inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 100 % av karakteren. Godkjent prosjektarbeid og øvinger er et krav for å kunne fremstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen i mars eller august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenter som registrerer seg for utsatt eksamen i mars vil ikke få tilgang til utsatt eksamen i august.

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT2330 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygg og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 6
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 73
M406-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 8
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL274 Sluppenvegen 14 1

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 15.03.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU