course-details-portlet

TBA4127 - Prosjekteringsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet hører inn under Prosjektledelse og anleggsteknikk, og fokuserer på prosjekteringsledelse. Kurset skal gi en innføring i prosjekteringsledelse, beslutningsstruktur, koordinering og planlegging opp mot krav fra byggeplass, produksjon, kunder og offentlige myndigheter. Betydningen av rammefaktorer som tid, økonomi og kvalitet vil bli gjennomgått. Prosjekteringsledelse i ulike gjennomføringsmodeller vil være sentralt. Emnet vil bli gjennomført i samarbeid med emnet AAR4951 Prosjekteringsledelse ved Institutt for arkitektur og planlegging, AD.

Læringsutbytte

Kunnskaper Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Prosjekteringsprosessen og dens plass i byggeprosessen.
 • Hva prosjekteringsprosessens produkter er og hva som gir de verdi.
 • De ulike aktørene som er involvert og deres roller og ansvar.
 • Ulike gjennomføringsmodeller for byggeprosjekter og konsekvenser for prosjekteringen.
 • Prosjekteringsprosessen som et produksjonssystem og styringen av dette.
 • Moderne byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet og grensesnittshåndtering knyttet til dette.
 • Ledelse av prosjekteringsprosessen.

Ferdigheter - Kandidaten skal kunne:

 • Anvende kunnskapen i praktisk gjennomføring av prosjekteringsprosesser.

Generell kompetanse - Kandidaten skal:

 • Forstå viktigheten av faglig ledelse av prosjekteringsprosessen.
 • Forstå betydningen av rammefaktorer slik som kostnad, tid og kvalitet.
 • Forstå prosjekteringens betydning i forhold til byggverkets egnethet til sitt formål.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og praktiske eksempler i samarbeid med representanter fra byggeindustrien. Øvingene vil relateres til pågående prosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave 1
 • Gruppeoppgave 2

Mer om vurdering

Individuell oppgave teller 100 % av karakteren. To gruppeoppgaver må godkjennes for å kunne levere den individuelle oppgaven.

Kursmateriell

Kompendium, forelesningsnotater og prosjektinformasjon og -dokumenter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Prosjektadministrasjon
 • Prosjektstyring i bygg og anlegg
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU