course-details-portlet

TBA4127 - Prosjekteringsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 1 25/100
Individuell oppgave 50/100
Gruppeoppgave 2 25/100

Faglig innhold

Emnet hører inn under Prosjektledelse og anleggsteknikk, og fokuserer på prosjekteringsledelse. Kurset skal gi en innføring i prosjekteringsledelse, beslutningsstruktur, koordinering og planlegging opp mot krav fra byggeplass, produksjon, kunder og offentlige myndigheter. Betydningen av rammefaktorer som tid, økonomi og kvalitet vil bli gjennomgått. Prosjekteringsledelse i ulike gjennomføringsmodeller vil være sentralt. Emnet vil bli gjennomført i samarbeid med emnet AAR4951 Prosjekteringsledelse ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning, AB.

Læringsutbytte

Kunnskaper Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Prosjekteringsprosessen og dens plass i byggeprosessen.
 • Hva prosjekteringsprosessens produkter er og hva som gir de verdi.
 • De ulike aktørene som er involvert og deres roller og ansvar.
 • Ulike gjennomføringsmodeller for byggeprosjekter og konsekvenser for prosjekteringen.
 • Prosjekteringsprosessen som et produksjonssystem og styringen av dette.
 • Moderne byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet og grensesnittshåndtering knyttet til dette.
 • Ledelse av prosjekteringsprosessen.

Ferdigheter - Kandidaten skal kunne:

 • Anvende kunnskapen i praktisk gjennomføring av prosjekteringsprosesser.

Generell kompetanse - Kandidaten skal:

 • Forstå viktigheten av faglig ledelse av prosjekteringsprosessen.
 • Forstå betydningen av rammefaktorer slik som kostnad, tid og kvalitet.
 • Forstå prosjekteringens betydning i forhold til byggverkets egnethet til sitt formål.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og praktiske eksempler i samarbeid med representanter fra byggeindustrien. Øvingene vil relateres til pågående prosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger, utvalgte forelesninger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår 2 gruppeoppgaver (teller 25 % av karakteren hver) og 1 individuell oppgave som hver teller 50 %. Resultatene for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak av emnet må alle delvurderinger gjennomføres på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium, forelesningsnotater og prosjektinformasjon og -dokumenter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Prosjektadministrasjon
 • Prosjektstyring i bygg og anlegg
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Gruppeoppgave 1 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppeoppgave 2 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU