course-details-portlet

BYGT1101 - Byggteknikk og BIM

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Plan- og bygningsloven med forskrifter (areal/reguleringsplaner og TEK)
 • Byggeprosess
 • Byggteknikk
 • Digitalisering
 • Bærekraft

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du være i stand til å beskrive hovedtrekkene i en byggeprosess, hvilke aktører som er involvert samt deres oppgaver og ansvar, og de ytre rammebetingelser som gjelder for byggeprosessen.

Videre skal du være i stand til å visualisere byggverket digitalt, og forklare funksjonaliteten for de ulike bygningsdeler.

Dette innebærer at du må ha

 • kunnskap i byggeprosess og om lovverk, standarder og andre forhold som regulerer ytre og indre forhold i et byggeprosjekt
 • kunnskap om byggverkets funksjoner, ytre og indre påkjenninger samt de mest vanlige materialer som anvendes
 • ferdigheter i bruk av programvare for digitalisering av byggverk
 • overordnet forståelse for fukt og varmetransport i bygninger
 • innsikt i de miljømessige utfordringer byggebransjen står ovenfor og hvilke parametre som påvirker miljømessige konsekvenser av bygninger

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på prosjekt som arbeidsform der studentene i team sammen skal utforme et forprosjekt på et nærmere definert byggeprosjekt. Studentene undervises, veiledes og følges opp lokalt på det enkelte campus.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieprosjekt, gruppevis
 • Individuelle oppgaver
 • Muntlig presentasjon av prosjektet

Mer om vurdering

3 obligatoriske arbeider:

 • Obligatorisk arbeid 1: Laboratorieprosjekt, gruppevis
 • Obligatorisk arbeid 2: Et sett av individuelle oppgaver
 • Obligatorisk arbeid 3: Muntlig presentasjon av prosjektet, gruppevis

Endelig karakter settes på grunnlag av to delvurderinger:

 • Delvurdering 1: Skriftlig skoleeksamen 4 timer. Teller 60 %
 • Delvurdering 2: Prosjekt, gruppe. Teller 40 %

Begge deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Ved ikke bestått prosjekteksamen kan gruppa levere ny og forbedret rapport 2 mnd etter ordinær eksamensfrist.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGA1001 3.5 HØST 2023
INGG1001 3.5 HØST 2023
INGT1001 3.5 HØST 2023
BYGA1001 4.0 HØST 2023
BYGG1001 4.0 HØST 2023
BYGT1001 4.0 HØST 2023
BYGA1101 7.5 HØST 2023
BYGG1101 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 12.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 51
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 51
SL322 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
01.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU