course-details-portlet

BA8509 - Verdiskaping, konflikt og samspill i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer E
Individuell oppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet behandler problemstillinger som ligger i spenningsfeltet mellom ytre effektivitet og indre effektivitet. Samfunnet, prosjekteiere, sluttbrukerne og prosjektorganisasjoner prioriterer forskjellig mellom verdiskapingen i byggverkets levetid og gjennomføringen av byggeprosessen. Emnet omfatter byggeprosessen og prosjektorganisasjon for byggeprosjekter, reelle beslutningsprosesser, begrenset rasjonalitet og regelbaserte beslutninger. Makt, konflikter og samarbeid er sentrale dimensjoner som drøftes.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten forstår hvordan regelbaserte beslutninger, interessekonflikter, konflikthåndtering og fleksibilitet påvirker byggeprosjekter. Ferdigheter: Kandidaten er i stand til å identifisere grunnleggende betingelser for å styre prosjekter, samtidig som målene om ytre effektivitet på kundenes premisser styrer prosjektet. Generell kompetanse: Kandidaten tilegner seg kompetanse på styring av byggeprosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar. Selvstudium av oppgitt pensumlitteratur. Individuell oppgave med tema godkjent av faglærer, gjerne tilpasset eget interessefelt. Forelesninger og øvinger blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper om prosjektorganisering for byggeprosjekter, tilsvarende faget TBA4135 Organisasjon og økonomi i BA-prosjekt. Alternativ forkunnskap skal godkjennes av faglærer.

Kurset tilbys gitt at minst 3 studenter med relevant bakgrunn ønsker å ta det. Om du ønsker å ta kurset, vennligst kontakt emneansvarlig. Studenter som ikke er tatt opp til PhD-programmet i ingeniørvitenskap kan godkjennes av emneansvarlig.

Kursmateriell

Pensumlitteratur på norsk og engelsk, pluss presentasjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU