course-details-portlet

BA6105 - Styring og ledelse av prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet handler om styring og ledelse av prosjekter fra tidligfasen til FDVU-fasen. Deltakerne får kunnskap om metoder for analyse av bærekraft og økonomi i prosjekter. De får også kunnskap om hvordan suksessfaktorer og fallgruver i praksis bør påvirke prosjektgjennomføring. Kursinnholdet er forskningsbasert og tar utgangspunkt i internasjonal litteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal ha kunnskap om:

  • metoder for å analysere bærekraft og økonomi i prosjekter
  • hvordan suksessfaktorer og fallgruver bør påvirke prosjektgjennomføring i praksis

Ferdigheter - kandidaten kan benytte:

  • metoder for å analysere bærekraft og økonomi i prosjekter
  • analysene til styring og ledelse av prosjekter i praksis

Generell kompetanse - kandidaten forstår:

  • hvordan beslutninger i tidligfase påvirker bærekraft og økonomi i egen arbeidssituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Deler av dette kan bli gjennomført digitalt. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum og arbeid med prosjektoppgaven. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Mer om vurdering

Vurdering i emnet gis på grunnlag av en prosjektoppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Rolstadås et al: Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst. Fagbokforlaget

Pensumliste blir angitt ved kursoppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
27.02.2023

Innlevering
06.03.2023


11:30


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU