course-details-portlet

BA6902 - Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er basert på et selvvalgt emne for prosjektarbeid, og skal belyse praktiske og relevante problemstillinger knyttet til eiendomsutvikling og -forvaltning. Oppgaven vil gi mulighet til fordypning av en problemstilling av spesiell interesse eller et tema nært knyttet til egen yrkespraksis. Veiledere tildeles ut fra oppgavens fagområde og valgte tema. Masteroppgaven skal leveres senest fire år etter utdanningens start. Det holdes to masteroppgave-samlinger per semester før innlevering av masteroppgave på slutten av vårsemesteret i tredje årskurs.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Se også www.ntnu.no/metamorfose for mer informasjon, og for å se nærmere på oppgaver som er levert tidligere.

The Faculty of Engineering's standard AI-declaration must be submitted upon thesis completion.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til Masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning som er på 90 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid over tre år, med 50 % studieprogresjon. Først 8 kurs på tilsammen 60 studiepoeng, deretter masteroppgaven på 30 studiepoeng.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU