course-details-portlet

IDR3040 - Idrett og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet vil drøfte idretten som et folkehelsepolitisk verktøy, med utgangspunkt i den etablerte idretts- og helseideologien i samfunnet. Videre tar emnet for seg flere dagsaktuelle og helserelaterte utfordringer i idretten. Dette er blant annet skader, smertekultur, stress, utbrenthet og kroppsfokus, med tilhørende sentrale teoretiske modeller og empirisk forskning. Det vil bli lagt vekt på forståelsen av forskningslitteraturen og hvordan den kan kobles til praksisfeltet (anvendt kunnskap).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten skal tilegne seg god kjennskap til teori og empiri relatert til aktuelle tema om forholdet mellom idrett og helse.

Ferdighetsmål:

  • Studenten skal faglig kunne drøfte ulike samfunnsvitenskapelige problemstillinger relatert til idrett og helse, samt hvordan denne kunnskapen potensielt kan anvendes i praksisfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning 2 timer pr. uke, samt seminar i snitt hver tredje uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar
  • 3 paper

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

75 studiepoengs fordypning i Samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 37
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL520 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 06.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 16
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU