course-details-portlet

IDR3040 - Idrett, fysisk aktivitet og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning relatert til forholdet mellom idrett, fysisk aktivitet og helse. Med utgangspunkt i offentlig politikk og forskning vil emnet ta opp og drøfte nytten av idrett som folkehelsepolitisk verktøy. Det vil fokuseres på fysisk aktivitet og helse både i bredde- og toppidrett. Gjennom studiet skal det arbeides med samfunnsvitenskapelige problemstillinger relatert til de sentrale temaene i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • studenten skal tilegne seg god kjennskap til nasjonal og internasjonal forskning, samt offentlig politikk, relatert til forholdet mellom idrett, fysisk aktivitet og helse.

Ferdighetsmål:

  • Studenten skal kunne drøfte ulike samfunnsvitenskapelige problemstillinger relatert til, idrett, fysisk aktivitet og helse, med utgangspunkt i reflektert og selvstendig bruk av relevant forskning og offentlig politikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning 2 timer pr. uke, samt seminar i snitt hver tredje uke. Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på seminar og 3 paper

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar
  • 3 paper

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

75 studiepoengs fordypning i Samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
03.06.2022

Innlevering
03.06.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU