course-details-portlet

IDR3043 - Trenerpraksis

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi praktisk erfaring som både mentor og mentee koblet til trenerrollen i idrett. Studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitet i en valgt idrett der man arbeider i mentor-par. Studentene skal og være mentee i form av «skygge-trener» der man følger en etablert trener i en valgt idrett i 3-4 uker.

Emnet vektlegger trening i reflekterende prosesser knyttet til egen trenerfilosofi og rollen som mentor og mentee, gjennomføring og tilrettelegging av aktivitet, samt bruken av idrettsvitenskapelig fagstoff.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha innsikt i trenerpraksis generelt og i en valgt idrett.
  • ha innsikt i rollen som mentor og mentee i idrettspraksis

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • utvikle, begrunne, formidle og evaluere aktivitet i en valgt idrett.
  • bruke observasjon og samtale som verktøy i arbeidet med å beskrive og vurdere trenerpraksis i en valgt idrett.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis i en valgt idrett, skyggepraksis i idretten (trener), mentorordning og seminarer (oppstart, midtveis og avslutning).

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksis i idrettshall (mentor)
  • Deltagelse på seminar
  • Deltagelse i skyggepraksis (mentee)
  • 2 paper

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Idrettsvitenskap (MIDR)

Forkunnskapskrav

75 poengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
10.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU