course-details-portlet

IDRSA1018 - Idrett og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi en bred innføring i idrettsvitenskaplige perspektiver og praksiser. Sentrale temaer som belyses er blant annet norsk idrettshistorie og den norske idrettsmodellen. Emnet vil fokusere på både norsk barne- og ungdomsidrett, samt den norske toppidrettsmodellen, hvor noen av temaene er ferdighets- og prestasjonsutvikling, trenerrollen og idrettsledelse, og kombinasjonen idrett og skole. I tillegg vil man i emnet reflektere omkring idrettens samfunnsansvar, som for eksempel idrett, fysisk aktivitet og folkehelse, idrett for funksjonshemmede og idrett som integreringsarena.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

  • få innsikt i idrettsvitenskapelige perspektiver og praksiser, med utgangspunkt i den norske idrettsmodellen.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:

  • besvare idrettsvitenskapelige problemstillinger på en analytisk og drøftende måte gjennom å bruke vitenskapelige tekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke i henhold til forelesningsplan. Gruppeundervisning 2 timer pr. uke. Veiledning i tilknytning til arbeid med semesteroppgave. Vurderingsform er 3 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente mappeoppgaver

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1008 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 36
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU