IDRSA1018 - Kroppsøving og samfunn

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Det vil bli lagt vekt på å belyse hvordan organisatoriske, økonomiske og politiske forhold påvirker deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Sentrale temaer som belyses er blant annet idrettsbegrepet, forståelse av idrett og fysisk aktivitet, i organiserte, selvorganiserte og kommersielle former, idrettens historiske utvikling, identitetsdannelse og sosialisering til og i idrett, idrettens samfunnsmessige betydning som helsefaktor og som demokratibygger og utfordringer knyttet til toppidrett.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* få innsikt i idrettsfaget og idrettens sosiale nedslagsfelt med særlig vekt på idrett og fysisk aktivitet som sosiale fenomener og deres betydning for identitetsdanning, helse og sosialt fellesskap.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:
* besvare en oppgitt problemstilling på en analytisk og drøftende måte gjennom å bruke vitenskapelige tekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i henhold til forelesningsplan. Gruppeundervisning 2 timer pr. uke. Veiledning i tilknytning til arbeid med semesteroppgave. Vurderingsform er 3 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG) - enkelte retninger
Lektorutdanning i historie (MLHIST) - enkelte retninger
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR) - enkelte retninger
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM) - enkelte retninger
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1008 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 13.12.2017 09:00 JB41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.