Bakgrunn og aktiviteter

 

 

FORSKNINGSINTERESSER                         
Kontraktstrategier
Gjennomføringsmodeller
Levedyktighet for investeringer
Tvisteløsning
 
                          
UTDANNING                            
Desember 1995: Sivilingeniør fra NTNU med hovedoppgave ved Institutt for bygg- og anleggsteknikk.
 
Juni 1997: Avsluttende eksamen i grunnfag psykologi ved NTNU (studium i tillegg til jobb).
 
August 2006: Doktor ingeniør i Prosjektledelse og anleggsteknikk med avhandlingen ”Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt”.
 
                                
Arbeidserfaring                    
1988-1994: Diverse sommerjobber i Eigersund kommune (16 måneder).
 
Sommeren 1995: Prosjektmedarbeider ved Institutt for bygg- og anleggsteknikk (2,5 måneder).
 
Januar 1996 – desember 1997: Avdelingsingeniør ved bygningsavdelingen, teknisk etat i Ulstein kommune (23 måneder)
 
Desember 1997 – april 2000: Anleggsleder hos maskinentreprenørfirmaet Johnsen & Stovner A/S (28 måneder).
 
April 2000 – d.d.: Henholdsvis Vitenskapelig assistent, Stipendiat, Forsker og Førsteamanuensis ved Institutt for bygg, anlegg og transport.
 
                                        
Undervisning                            
TBA4155 Prosjektplanlegging og analyse (Faglærer)
TBA5200 Project Planning and Analysis (Faglærer)
BA6105 Org Styr Prosj Utvik (Faglærer)
TBA4127 Prosjekteringsledelse/AAR4951 Prosjekteringsledelse (Foreleser)
TBA4135 Org/Øk i BA prosjekt (Foreleser)
TBA4202 BM1 Infrastruktur (foreleser)
TBA4910 Prosledelse og anltekn (Veileder)
TBA4530 Prled/Anltek fordypningsprosjekt (Veileder)
TBA4535 Prled/Anltek fordypningsemne (Foreleser/Veileder)
TBA4930 Eiendomsutv/forvaltn (Veileder)
TBA4500 Eiendom/forvalt fordypningsprosjekt (Veileder)
TBA4505 Eiendom/forvalt fordypningsemne (Foreleser/Veileder)
BA6211 Praktisk prosjektledelse (Foreleser)
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Aslesen, Andreas Rivø; Nordheim, Runar; Varegg, Bjørn; Lædre, Ola. (2018) IPD in Norway. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction.
 • Berg, Ingrid Løvendahl; Lombardo, Sebastiano; Lædre, Ola. (2018) Innovation with Creative Collaborative Practices. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction.
 • Engebø, Atle; Hammer Iversen, Marie; Houck, Leif Daniel; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2018) Trust: Work-related crime in the AEC-industry. Creative Construction Conference (CCC) 2018 - Proceedings.
 • Högnason, Glumur Orri; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola. (2018) Best Value Procurement – The First Experiences from Norway. Creative Construction Conference (CCC) 2018 - Proceedings.
 • Narmo, Mikkel; Wondimu, Paulos Abebe; Lædre, Ola. (2018) Best Value Procurement (BVP) in a Mega Infrastructure Project. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction.
 • Nøklebye, Andreas Skui; Svalestuen, Fredrik; Fosse, Roar; Lædre, Ola. (2018) Enabling Lean Design With Management of Model Maturity. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction.
 • Ravi, Ramakrishnan; Lædre, Ola; Fosse, Roar; Vaidyanathan, Kalyan; Svalestuen, Fredrik. (2018) The Last Planner System: Comparing Indian and Norwegian Approaches. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction.
 • Wondimu, Paulos Abebe; Klakegg, Ole Jonny; Lædre, Ola; Ballard, Herman Glenn. (2018) A Comparison of Competitive Dialogue and Best Value Procurement. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction.
 • Østnor, Torstein; Faanes, Sigbjørn; Lædre, Ola. (2018) Laminated Timber Versus on-Site Cast Concrete: A Comparative Study. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction.
 • Bremdal, Jon Harald; Haddadi, Amin; Bjørberg, Svein; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Value Creation in Design-Build Projects- The Role of the Designers. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".
 • Danielsen, Daniel André; Torp, Olav; Engebø, Atle; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2017) Cost Development in Norwegian Public Construction Projects. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Engebø, Atle; Drevland, Frode; Lohne, Jardar; Shkmot, Nawras; Lædre, Ola. (2017) Geographical Distribution of Interest and Publications on Lean Construction. 2017 Lean and Computing in Construction Congress (LC3) - Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3).
 • Engebø, Atle; Lædre, Ola; Danielsen, Daniel André; Lohne, Jardar. (2017) Norwegian Contractors' Professional Ethics and Outward Ethical Credibility - the Case of Ethical Framework. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Gresseth, Frode; Lohne, Jardar; Lædre, Ola; Svalestuen, Fredrik. (2017) Information Flow Between Design and Production. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Haugland, Eirik Nilsen; Sylte, Martin Verstad; Öhman, Camilla E; Aas, Bjørn; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Norwegian sports halls - cost development and funding regime. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".
 • Kjesbu, Nina Eklo; Engebø, Atle; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2017) Counterfeit, Fraudulent and Sub-Standard Materials: The Case of Steel in Norway. 2017 Lean and Computing in Construction Congress (LC3) - Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3).
 • Kjesbu, Nina Eklo; Engebø, Atle; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2017) Countering counterfeit, fraudulent and sub-standard materials in construction: Countermeasures to avoid the use of counterfeit, fraudulent and sub-standard steel materials in the Norwegian construction industry. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".
 • Klakegg, Ole Jonny; Bohne, Rolf André; Lædre, Ola. (2017) Sustainability of Building Projects in Urban Planning - A New Evaluation Model. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten. (2017) Learning Across Disciplines - Use of the Constant Comparative Method. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Lohne, Jardar; Drevland, Frode; Åsgård, Tina; Hoven, Tore; Lædre, Ola; Ryum, Truls. (2017) Homines Oeconomici or Moral Saints? On the Purpose of Educating Civil Engineers. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Meistad, Torill; Støre-Valen, Marit; Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny; Mejlænder-Larsen, Øystein; Hjelseth, Eilif; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar. (2017) Stakeholder perspectives and information exchange in AEC projects. Integrating information in built environments - from concept to practice.
 • Stengel, Vegard Sandøy; Børstad, Simen Drogseth; Hosseini, Ali; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Contract Strategies in Hospital Projects. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Sylte, Martin Verstad; Haugland, Eirik Nilsen; Öhman, Camilla E; Lædre, Ola; Aas, Bjørn; Lohne, Jardar. (2017) Factors influencing the costs of sports halls in Norway. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".
 • Wondimu, Paulos; Hailemichael, Eyuell; Svalestuen, Fredrik; Hosseini, Ali; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Implementation of Early Contractor Involvement (ECI) in Norwegian Bridge Projects Procurement. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Wondimu, Paulos; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Motives for the Use of Competitive Dialogue. 2017 Lean and Computing in Construction Congress (LC3) - Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3).
 • Young, Brendan; Hosseini, Ali; Lædre, Ola. (2017) A Comparison of Project Alliancing and Lean Construction. 2017 Lean and Computing in Construction Congress (LC3) - Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3).
 • Åsgård, Tina; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2017) Health, Safety and Environment (HSE) in the Bachelor Education of Construction Engineers in Norway. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Aasrum, Josefine; Lædre, Ola; Svalestuen, Fredrik; Lohne, Jardar; Plaum, Stefan. (2016) Communication in Building Design Management: A Comparative Study of Norway and Germany. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Engebø, Atle; Lohne, Jardar; Rønn, Pål-Egil; Lædre, Ola. (2016) Counterfeit Materials in the Norwegian AEC-Industry. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Haddadi, Amin; Torp, Olav; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2016) The Link Between Stakeholder Power and Value Creation in Construction Projects. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten. (2016) Improving Design Management with Mutual Assessment. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Lohne, Jardar; Hansen, Geir Karsten. (2016) Design Management - Learning Across Trades. WBC16 Proceedings: Volume 1 Creating Built Environments of New Opportunities.
 • Lohne, Jardar; Haavaldsen, Tore; Lædre, Ola. (2016) The Virtue of Sustainability. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016, Volume III. Building up business operations and their logic. Shaping materials and technologies..
 • Murvold, Vegard; Vestermo, Alexander; Svalestuen, Fredrik; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2016) Experiences From the Use of BIM-Stations. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Vestermo, Alexander; Murvold, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2016) BIM-Stations: What It Is and How It Can Be Used to Implement Lean Principles. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Wondimu, Paulos Abebe; Hosseini, Ali; Lohne, Jardar; Hailemichael, Eyuell; Lædre, Ola. (2016) Early Contractor Involvement in Public Infrastructure Projects. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Young, Brendan; Hosseini, Seyed Ali; Lædre, Ola. (2016) Project Alliances and Lean Construction Principles. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Harstad, Erle; Lædre, Ola; Svalestuen, Fredrik; Skhmot, Nawras. (2015) How Tablets can Improve Communication in Construction Projects. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten. (2015) Organizational Power in Building Design Management. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Kristensen, Kine; Lædre, Ola; Svalestuen, Fredrik; Lohne, Jardar. (2015) Contract Models and Compensation Formats in the Design Process. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Munthe-Kaas, Thea Sandnes; Hjelmbrekke, Hallgrim; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2015) Lean Design Versus Traditional Design Approach. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Opsahl, Hanne Olstad; Torp, Olav; Lædre, Ola; Andersen, Bjørn Sørskot; Olsson, Nils. (2015) Implementation Strategies in Large Infrastructure Projects. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Svalestuen, Fredrik; Lohne, Jardar; Knotten, Vegard; Lædre, Ola. (2015) Ethics of the Design Phase - A Descriptive Approach. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Haugseth, Nikolai; Lohne, Jardar; Jensen, Geir; Lædre, Ola. (2014) Partnering in Statsbygg. Understanding and improving project based production - Volume 3.
 • Solheim-Kile, Espen; Lædre, Ola; Lohne, Jardar; Meland, Øystein Husefest. (2014) Characteristics of Public-Private Partnerships in Norway. Understanding and improving project based production - Volume 1.
 • Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2014) Research work on the design process within the IGLC conference. Understanding and improving project based production - Volume 3.
 • Sødal, Andreas Heier; Lædre, Ola; Svalestuen, Fredrik; Lohne, Jardar. (2014) Early Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Team. Understanding and improving project based production - Volume 1.
 • Hjelmbrekke, Hallgrim; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2013) On the difference between project management success and project success. 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013.

Rapport/avhandling

 • Andersen, Bjørn Sørskot; Hosseini, Ali; Lædre, Ola; Olsson, Nils; Torp, Olav. (2016) Pre-Study Ferry Free E39. 2016.
 • Stene, Trine Marie; Lædre, Ola; Andersen, Bjørn Sørskot. (2016) Samspill i gjennomføring av byggeprosjekter - Former for samspill og effekter. 2016. ISBN 978-82-14-06028-7.
 • Finne, Håkon; Lædre, Ola; Volden, Gro Holst. (2015) Studentliv i Halden sentrum, studiested i utkanten av byen, eller høyskole i en helt annen by? Evaluering av bygging av høyskolesenter på Remmen i Halden. 2015. ISBN 978-82-14-05951-9.
 • Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Moum, Anita; Andersen, Bjørn; Klakegg, Ole Jonny; Holden, Erling; Torp, Olav; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2013) Beste praksis i prosjektledelse. 2013.
 • Lædre, Ola; Naper, Linn Renée; Haugen, Tore I. (2008) Internhusleie ved NTNU - Vurdering av alternative nye internhusleieordninger for bedre arealbruk og utnytting av eiendomsmassen ved NTNU. 2008. ISBN 82-7551-044-9.
 • Lædre, Ola. (2006) Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt. 2006. ISBN 82-471-8044-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (140).
 • Dalen, Dag Morten; Lædre, Ola; Riis, Christian. (2004) Statlig styring av prosjektledelse. 2004. ISBN 82-7988-048-8. Concept rapport (2210-1).
 • Dalen, Dag Morten; Lædre, Ola; Riis, Christian. (2004) Statlig styring av prosjektledelse. 2004.
 • Lædre, Ola. (2002) Analysemetoder for valg av prosjekt. 2002.
 • Lædre, Ola. (2001) State of the art - Tidligfasevurderinger av prosjekter. 2001. ISBN 82-91412-11-1. Concept rapport.

Andre

 • Lombardo, Sebastiano; Lædre, Ola; Berg, Ingrid Løvendahl. (2018) Innovation With Creative Collaborative Practices. International Group for Lean Construction (IGLC) . International Group for Lean Construction (IGLC); Chennai. 2018-07-17 - 2018-07-21.
 • Hosseini, Ali; Haddadi, Amin; Andersen, Bjørn; Olsson, Nils; Lædre, Ola. (2017) Relational base contracts – Needs and trends in Northern Europe. ProjMAN – International Conference on Project MANagement ; Barcelona. 2017-11-08 - 2017-11-10.
 • Haddadi, Amin; Torp, Olav; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2016) The Link Between Stakeholder Power and Value Creation in Construction Projects. IGLC 2016 . International Group for Lean Construction; Boston. 2016-07-18 - 2016-07-22.
 • Hosseini, Ali; Lædre, Ola; Andersen, Bjørn Sørskot; Olsson, Nils; Torp, Olav. (2016) Different experiences from relational contracting. EurOMA 2016 . EurOMA; Trondheim. 2016-06-17 - 2016-06-22.
 • Wondimu, Paulos Abebe; Hosseini, Ali; Lohne, Jardar; Hailemichael, Eyuell; Lædre, Ola. (2016) Early Contractor Involvement in Public Infrastructure Projects. 24th Ann. Conf. of the Int’l. Group for Lean Construction . IGLC; Boston. 2016-07-20 - 2016-07-22.
 • Wondimu, Paulos Abebe; Lædre, Ola. (2016) Early Contractor Involvement(ECI) in Norwegian Bridge Projects. Concept Symposium . Concept; Stavanger. 2016-09-08 - 2016-09-09.
 • Hosseini, Ali; Lædre, Ola; Andersen, Bjørn Sørskot; Torp, Olav; Olsson, Nils; Lohne, Jardar. (2015) Selection criteria for project delivery methods for infrastructure projects. IPMA 29th World Congress - The way to project management in multicultural context . International Project Management Association; Panama. 2015-09-28 - 2015-09-30.
 • Klakegg, Ole Jonny; Bohne, Rolf André; Lædre, Ola. (2015) Evaluating Sustainability of Building Projects in Urban Planning. 8th Nordic conference on Construction Economics and Organisation . CREON; Tampere. 2015-05-28 - 2015-05-29.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten. (2015) Design Management in the Building Process - A Review of Current Literature. 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization ; Tampere. 2015-05-28 - 2015-05-29.
 • Bohne, Rolf André; Lædre, Ola; Lohne, Jardar; Haavaldsen, Tore. (2014) Determining Sustainability Impact Assessment Indicators. World Sustainable Building . Green Building Counsel Espana; Barcelona. 2014-10-28 - 2014-10-30.
 • Lædre, Ola. (2014) Innovations in Contracts for the E39 Project. Teknologidagene 2014 . Statens vegvesen; Trondheim. 2014-10-06 - 2014-10-10.
 • Lædre, Ola. (2014) Kontraktsutforming og innovasjon. NVF Kontrakttyper som fremmer utvikling og innovasjon . Nordiskt vägforum; Gardermoen, Oslo. 2014-09-16 - 2014-09-16.
 • Sødal, Andreas Heier; Lædre, Ola; Svalestuen, Fredrik; Lohne, Jardar. (2014) Til prosjektets beste. Anleggsmaskinen [Fagblad]. 2014-10-20.
 • Volden, Gro Holst; Lædre, Ola. (2012) Assessing the sustainability of public investments - From policy to practice. Concept International Symposium 2012 . Finansdepartementet / Concept-programmet; Lørenskog. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Hjelmbrekke, Hallgrim; Lædre, Ola. (2009) Project Goals in Construction Projects - Definition and Use. 5th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation . Creon; Reykjavik. 2009-06-10 - 2009-06-12.
 • Lædre, Ola. (2007) Risk Impact on Contract Strategy. 21st IPMA World Congress . International Project Management Association (IPMA); Cracow. 2007-06-18 - 2007-06-20.
 • Lædre, Ola. (2006) How to select contract strategy. Concept Symposium 2006 . Concept Research Program; Verdens navle. 2006-09-07 - 2006-09-08.
 • Lædre, Ola. (2005) Procurement Route in 3 Norwegian Building and Construction Projects. 19th IPMA World Congress 2005 . International Project Management Association; New Dehli. 2005-11-13 - 2005-11-16.
 • Lædre, Ola. (2004) Public Investment Projects and Incentives. Ensuring Success in Projects . NTNU; Trondheim. 2004-10-04 - 2004-10-06.
 • Lædre, Ola; Dalen, Dag Morten. (2004) Incentives in Public Investment Projects. Nordnet 2004 . Project Management Association of Finland; Helsinki. 2004-09-29 - 2004-10-02.
 • Lædre, Ola; Samset, Knut Fredrik; Hansen, Ole-Petter; Torp, Olav; Olsson, Nils. (2003) Managing the Front-End of Projects - A Bibliographical Guide. The 12th International Conference on Management of Technology . The International Association for Management of Technology; Nancy. 2003-05-13 - 2003-05-15.
 • Olsson, Nils; Austeng, Kjell; Samset, Knut Fredrik; Lædre, Ola. (2003) Ensuring quality-at entry: challenges in fornst-end management of projects. Nordnet 2003 . Norsk senter for prosjektledelse; Oslo. 2003-09-24 - 2003-09-26.
 • Lædre, Ola. (2002) Fra akademikersiden. NIF Kursdager 2002, NTNU, Trondheim . [Mangler data]; Trondheim. 2002-01-08.
 • Lædre, Ola; Haugen, Tore I. (2002) Target pricing in Partnering Projects. Examining the Effect of Integrated Project Teams and Target Pricing in Three Pilot Projects. CIBW92 Procurement Systems Symposium . [Mangler data]; St Augustine, Trinidad & Tobago. 2002-01-17.
 • Lædre, Ola. (2001) Bruk av målpriskontrakter i anleggsprosjekt. Norsk senter for prosjektledelse Prosjekt 2001 . [Mangler data]; Oslo. 2001-10-15.
 • Lædre, Ola. (2001) Evaluering av pågående målpriskontrakter. Temadag Nordisk Vegteknisk Forbund Utvalg 31 "Nye kontraktsformer" . [Mangler data]; Oslo. 2001-08-15.
 • Lædre, Ola. (2001) Use of Project Partnering in Construction. The 2nd Nordic Conference on Project Management . [Mangler data]; Gøteborg, Sverige. 2001-05-25.
 • Lædre, Ola; Haugen, Tore I. (2001) Resultater fra Stokkajuvet, Kleivbrottet og Nykirke. NIF kursdagene - NTNU . [Mangler data]; Trondheim. 2001-01-10.
 • Lædre, Ola; Haugen, Tore I. (2001) Use of Project Partnering in Construction. The 2nd Nordic Conference on Project Management . [Mangler data]; Gøteborg, Sverige. 2001-05-25.