FY3950 - Masteroppgave i fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgave for studenter som er tatt opp til femårig lektorutdanning. Veiledet forskningsprosjekt på 30 sp innen fysikk eller fysikkbasert vitenskap. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsrelevansen skal beskrives.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal oppnå dybdekunnskap innen fagområdet for masteroppgaven.
Ferdigheter:
Studenten får trening i systematisk innhenting av informasjon gjennom bl.a. litteratursøk. Studenten får trening i å planlegge og gjennomføre et større selvstendig forskningsprosjekt med bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder. Studenten lærer å skrive en omfattende vitenskapelig rapport.
Generell kompetanse:
Studenten får trening i å kommunisere om faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig presentasjon av masteroppgaven.

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via det nettbaserte verktøyet DAIM. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 25 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet. Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert fra og med 01.04.2014 skal sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver. Eventuell utfyllende informasjon kan finnes på fakultetets og instituttets hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven før innleveringsdato

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.