course-details-portlet

FY3950 - Masteroppgave i fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgave for studenter som er tatt opp til femårig lektorutdanning. Veiledet forskningsprosjekt på 30 sp innen fysikk eller fysikkbasert vitenskap. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Oppgaven skal inneholde en kort refleksjon over oppgavens profesjonsrelevans og dens bidrag til/relevans for bærekraftig utvikling i lys av for eksempel FNs bærekraftsmål eller bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen, slik det er beskrevet i skolens læreplaner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal oppnå dybdekunnskap innen fagområdet for masteroppgaven. Ferdigheter: Studenten får trening i systematisk innhenting av informasjon gjennom bl.a. litteratursøk. Studenten får trening i å planlegge og gjennomføre et større selvstendig forskningsprosjekt med bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder. Studenten lærer å skrive en omfattende vitenskapelig rapport. Generell kompetanse: Studenten får trening i å kommunisere om faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig presentasjon av masteroppgaven. Denne må gjennomføres før, eller senest samtidig som, masteroppgaven leveres inn. Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 25 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven før innleveringsdato

Mer om vurdering

Sensur av masteroppgaver følger nasjonal ordning for MNT-fagene. Ordningen er beskrevet på Description of grades for master thesis.

Spesielle vilkår

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3950 30.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU