TFY4104 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 10/100 ALLE
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer C

Faglig innhold

Hovedtema: Dynamikk, elektromagnetisme. Detaljert innhold: Dynamikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls. Konserveringslover. Harmonisk svingning, resonans. Elektromagnetisme: Elektrostatikk, magnetisme, elektromagnetisk induksjon, DC- og AC-kretser.

Læringsutbytte

Overordnet læringsmål: Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten opparbeide en forståelse av fysikk som vitenskapelig disiplin, ulike fysiske fenomener og naturvitenskapelige tenkemåter og metoder. Videre skal studenten lære å beskrive fysiske fenomener med matematiske metoder og benytte disse metodene som basis for emner som realiserer spesifikke metodemessige læringsmål i sitt studieprogram. Detaljerte læringsmål: Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten: - Etablere en grunnleggende forståelse av fysiske fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin, blant annet gjennom bruk av matematikk (vektor-, integral- og differensialregning). - Etablere en grunnleggende forståelse for og innsikt i fysikkens vitenskapelige metode. - Tilegne seg kunnskap til å se grunnleggende sammenhenger mellom ulike fysiske fenomener og praktiske anvendelser. - Lære et relevant begreps- og formelapparat. - Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse som etterfølgende emner kan bygge videre på. - Få trening i å bruke IKT-verktøy for matematisk modellering og numeriske beregninger. - Opparbeide forståelse for fysikkens grunnleggende betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning. - Lære å gjøre rede for grunnleggende fysiske fenomener. - Få erfaring med eksperimentelt arbeid og usikkerhetsanalyse. - Få trening i å skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Engelsk:
H. D. Young og R. A. Freedman: University Physics with Modern Physics, nyeste utgave. Pearson, Addison Wesley.
Norsk:
J. R. Lien, G. Løvhøiden. Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 1 Mekanikk og
E. Lillestøl, O. Hunderi, J. R. Lien. Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 2 Varmelære og elektromagnetisme. Universitetsforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4102 5.0 01.09.2017
TFY4102 7.5 01.09.2010 31.08.2017
TFY4106 7.5 01.09.2010 31.08.2017
TFY4106 5.0 01.09.2017
TFY4108 5.0 01.09.2017
TFY4109 5.0 01.09.2017
TFY4115 5.0 01.09.2017
TFY4120 5.0 01.09.2017
TFY4120 7.5 01.09.2010 31.08.2017
TFY4125 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 10/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen** 90/100 C 16.12.2017 09:00 JB10 MUSIKK , H3 Rom 521(Sprokkit) , JC12 , JD2 , JC1 , JB41 , JC23 Realfag , JB31 , JB30 , JB22 , JC13
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.