course-details-portlet

TFY4104 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Hovedtema: Dynamikk. Elektromagnetisme.

Detaljert innhold:

Dynamikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Impuls. Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls. Bevaringslover. Svingninger. Resonans.

Elektromagnetisme: Elektrostatikk. Magnetisme. Induksjon. DC- og AC-kretser.

Læringsutbytte

Overordnet læringsmål: Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten opparbeide en forståelse av fysikk som vitenskapelig disiplin, ulike fysiske fenomener og naturvitenskapelige tenkemåter og metoder. Videre skal studenten lære å beskrive fysiske fenomener med matematiske metoder og benytte disse metodene som basis for emner som realiserer spesifikke metodemessige læringsmål i sitt studieprogram.

Detaljerte læringsmål: Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten:

 • Etablere en grunnleggende forståelse av fysiske fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin, blant annet gjennom bruk av matematikk (vektor-, integral- og differensialregning).
 • Etablere en grunnleggende forståelse for og innsikt i fysikkens vitenskapelige metode.
 • Tilegne seg kunnskap til å se grunnleggende sammenhenger mellom ulike fysiske fenomener og praktiske anvendelser.
 • Lære et relevant begreps- og formelapparat.
 • Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse som etterfølgende emner kan bygge videre på.
 • Få trening i å bruke IKT-verktøy for matematisk modellering og numeriske beregninger.
 • Opparbeide forståelse for fysikkens grunnleggende betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning.
 • Lære å gjøre rede for grunnleggende fysiske fenomener.
 • Få erfaring med eksperimentelt arbeid og usikkerhetsanalyse.
 • Få trening i å skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger, obligatoriske labøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Regneøvinger
 • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Engelsk: https://openstax.org: University Physics (gratis) H. D. Young og R. A. Freedman: University Physics with Modern Physics.

Norsk: J. R. Lien, G. Løvhøiden. Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 1 Mekanikk og E. Lillestøl, O. Hunderi, J. R. Lien. Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 2 Varmelære og elektromagnetisme.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4102 5.0 HØST 2017
TFY4106 5.0 HØST 2017
TFY4108 5.0 HØST 2017
TFY4109 5.0 HØST 2017
TFY4115 5.0 HØST 2017
TFY4120 5.0 HØST 2017
TFY4125 5.0 HØST 2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU