course-details-portlet

TFY4515 - Fysikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

I samråd med sin veileder på fordypningsprosjektet velger studenten et emne på masternivå (eller høyere) som (normalt) støtter faglig opp om temaet i fordypningsprosjektet. Et alternativ er å velge såkalt(e) spesialmodul(er), se http://www.ntnu.edu/physics/courses/specialmodules. Aktuelle tema fra TFE4575 Fysiske metoder for nanostrukturering og karakterisering, fordypningsemne, kan også velges.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene fordypning i aktuelle problemstillinger innen fysikk. Dette vil normalt være problemstillinger som er relevante for det valgte fordypningsprosjektet. Forøvrig henvises det til læringsmålene som er spesifisert for det enkelte emnet.

Læringsformer og aktiviteter

For ordinære emner, se den aktuelle emnebeskrivelsen. Modulene gis som forelesninger, kollokvier, laboratorium eller ledet selvstudium. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger temaet. Eventuell utsatt eksamen avholdes i august påfølgende år. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 195-217,5 timer.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4705 7.5 HØST 2007
FY8920 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 07.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU