TFY4515 - Fysikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

I samråd med sin veileder på fordypningsprosjektet velger studenten et emne på masternivå (eller høyere) som (normalt) støtter faglig opp om temaet i fordypningsprosjektet. Et alternativ er å velge såkalt(e) spesialmodul(er), se http://www.ntnu.edu/physics/courses/specialmodules. Aktuelle tema fra TFE4575 Fysiske metoder for nanostrukturering og karakterisering, fordypningsemne, kan også velges.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene fordypning i aktuelle problemstillinger innen fysikk. Dette vil normalt være problemstillinger som er relevante for det valgte fordypningsprosjektet. Forøvrig henvises det til læringsmålene som er spesifisert for det enkelte emnet.

Læringsformer og aktiviteter

For ordinære emner, se den aktuelle emnebeskrivelsen. Modulene gis som forelesninger, kollokvier, laboratorium eller ledet selvstudium. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger temaet. Eventuell utsatt eksamen avholdes i august påfølgende år.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4705 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.