course-details-portlet

TFY4561 - Fysikk, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven skal være et veiledet selvstendig vitenskapelig prosjekt innenfor en selvvalgt problemstilling. Emnet gir en innføring i vitenskapelig rapportering, kildesøk og -bruk og muntlig presentasjonsteknikk. Oppgaven har til hensikt å føre studenten i kontakt med problemstillinger og forskningsaktiviteter tematisk tilknyttet Institutt for fysikks forskningsgrupper.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
-Studenten skal oppnå kunnskap innen fagområdet for prosjektoppgaven.
Ferdigheter:
-Studenten får trening i systematisk innhenting av informasjon gjennom bl.a. litteratursøk.
-Studenten får trening i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt med bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder.
-Studenten lærer å skrive en vitenskapelig rapport.
Generell kompetanse:
-Studenten får trening i å kommunisere om faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.
Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven.
Normert veiledningstid for prosjektarbeidet er 12,5 timer.
Forventet arbeidsinnsats i emnet er 390-435 timer.

Mer om vurdering

Ved ny vurdering må det velges ny problemstilling og skrives ny rapport.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 24

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 24

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU