course-details-portlet

TFY4561 - Fysikk, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven skal være et veiledet selvstendig vitenskapelig prosjekt innenfor en selvvalgt problemstilling. Emnet gir en innføring i vitenskapelig rapportering, kildesøk og -bruk og muntlig presentasjonsteknikk. Oppgaven har til hensikt å føre studenten i kontakt med problemstillinger og forskningsaktiviteter tematisk tilknyttet Institutt for fysikks forskningsgrupper.

Emnet kan også bli tatt at utvekslingsstudenter med spesielle behov for tilpasset prosjekt, typisk av hensyn til hjemmeinstitusjonens krav.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studenten skal oppnå kunnskap innen fagområdet for prosjektoppgaven.

Ferdigheter:

  • Studenten får trening i systematisk innhenting av informasjon gjennom bl.a. litteratursøk.
  • Studenten får trening i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt med bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder.
  • Studenten lærer å skrive en vitenskapelig rapport.

Generell kompetanse:

  • Studenten får trening i å kommunisere om faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven. Normert veiledningstid for prosjektarbeidet er 12,5 timer. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 450 timer.

Mer om vurdering

Ved ny vurdering må det velges ny problemstilling og skrives ny rapport.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
20.01.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
26.04.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU