FY3900 - Masteroppgave i fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledet forskningsprosjekt på 60 sp innen fysikk eller fysikkbasert vitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal oppnå dybdekunnskap innen fagområdet for masteroppgaven.
Ferdigheter:
Studenten får trening i systematisk innhenting av informasjon gjennom bl.a. litteratursøk. Studenten får trening i å planlegge og gjennomføre et større selvstendig forskningsprosjekt med bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder. Studenten lærer å skrive en omfattende vitenskapelig rapport.
Generell kompetanse:
Studenten får trening i å kommunisere om faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig presentasjon av masteroppgaven etter at oppgaven er levert.

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via det nettbaserte verktøyet DAIM. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

I løpet av 3. semester skal alle studenter ha en muntlig presentasjon av masteroppgaven.

Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert fra og med 01.04.2014 skal sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Description+of+grades+for+master+thesis.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §4-5 og UTF §34 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av masteroppgaven når masteroppgaven er vurdert til ikke å være bestått (karakter F).

Forkunnskapskrav

Opptak til masterstudiet og inngått avtale om masterstudiet er en forutsetning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.