course-details-portlet

FY3900 - Masteroppgave i fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledet forskningsprosjekt på 60 sp innen fysikk eller fysikkbasert vitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal oppnå dybdekunnskap innen fagområdet for masteroppgaven. Ferdigheter: Studenten får trening i systematisk innhenting av informasjon gjennom bl.a. litteratursøk. Studenten får trening i å planlegge og gjennomføre et større selvstendig forskningsprosjekt med bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder. Studenten lærer å skrive en omfattende vitenskapelig rapport. Generell kompetanse: Studenten får trening i å kommunisere om faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig presentasjon av masteroppgaven etter at oppgaven er levert. Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet. Obligatorisk aktivitet: I starten av 4. semester skal alle studenter ha en muntlig presentasjon av masteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Sensur av masteroppgaver følger nasjonal ordning MNT-fagene. Ordningen er beskrevet på Description of grades for master thesis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Physics (MSPHYS)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterstudiet og inngått avtale om masterstudiet er en forutsetning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3900 60.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
02.05.2024

Innlevering
15.05.2024


10:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU