TEP4930 - Industrial Ecology, Master's Thesis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet utføres masteroppgaven knyttet til fagområdet industriell økologi ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Studenter velger og utformer opplegg og innhold for sitt arbeid i fellesskap med faglærer, og eventuelt i samråd med ekstern biveileder fra bedrift eller forvaltning. Arbeidet knyttes opp mot en eller flere av følgende tema: - Teknologi og utforming av systemer eller deler av systemer for behandling og gjenvinning av avfall. Modellering av ressursbruk, utslipp og verdiskapning ved bruk av kryssløpsanalyse og relaterte verktøy. - Materialstrømanalyse anvendt på definerte systemer (bedrift, sektor, samfunn, globalt)Analyse/vurdering av virkning av utslipp på mennesker og natur. - Analyse av miljø og økonomi prestasjon i livsløpsperspektiv i definerte systemer. – Systemanalyse av klimavern tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskap innen analyse av miljøpåvirkning fra utvalgte menneskeskapte systemer og kunnskap om teori, anvendelse, forutsetninger, styrker og begrensninger av miljøsystemanalyse.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
- strukturere og planlegge vitenskapelig arbeid
- opparbeide innsikt i kunnskapsfronten gjennom litteraturstudie og vurdere egen forskning i forhold til kunnskapsfronten
- evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelig metoder, bl.a. empirisk arbeid, analyse og interpretasjon av empirisk data, eller utvikling av nye modeller for detaljert analyse
- gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse, på masternivå, i miljøsystemanalyse. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, veiledningsmøter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Ecology (MSINDECOL)
Innovative Sustainable Energy Engineering (MSISEE)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.