course-details-portlet

TEP4221 - Python for bærekraftsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeprosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeprosjekt 100/100

Faglig innhold

Kurset gir en introduksjon til bruk av datahåndtering, beregning, og framstilling for analyse av miljø- og sosioøkonomisk data relevant for bærekrafttematikken.

 • Programmering i Python
 • Miljø- og bærekraftorienterte datasett
 • Programmeringsoverflate for Python (VScode, Anaconda, Linter)
 • Programmer, funksjoner, og objekter i Python
 • Python pakker for datavitenskap og geografisk informasjon
 • Dokumentasjon av kode og organisasjon av programmeringsprosjekter
 • Datainnhenting og prosessering av miljø- og bærekraftorienterte datasett
 • Statistisk analyse av viktige bærekraftindikatorer
 • Visualisering av økologisk informasjon og utslippstall

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Forstår programmeringsuttrykk og anvende dem
 • Forstår hvordan python kan bli brukt i analyse av bærekraftspørsmål
 • Forstår fordeler og ulemper med ulike måter å handtere data og kode
 • Forstår fordelen med å utvikle en automatisk data pipeline

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre all dataprosessering for et prosjekt i python
 • Kunne skrive veldokumentert og gjenbrukbart kode.
 • Kunne gi tilbakemelding på programmeringsjobber
 • Erfaring med å handtere reelle tall i et semesterprosjekt
 • Få en mal for framtidige prosjekter

Generisk kompetanse

 • Forstår utfordringer med å jobbe med data på bærekraft i praksis
 • Bli fortrolig med å bruke programmering som verktøy for å handtere data, gjennomføre beregninger, og visualisere resultater

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Programmering med partner
 • Online programmeringsøvelser og selvstudiet
 • Gruppearbeid
 • Par prosjektarbeid
 • Presentasjon

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk øving

Mer om vurdering

Vurdering består av et gruppe/par Python prosjekt. På slutten av kurset, presenterer studentene sine prosjekter for klassen. I tillegg, programmeringsøvinger ukentlig eller hver annen uke er obligatorisk.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

The course uses the following learning materials of DataCamp (https://www.datacamp.com/):

  • Introduction to Python
  • Intermediate Python
  • Data manipulation with Pandas
  • Introduction to data visualization with Matplotlib
  • Working with geospatial data in Python

The students will get free access to the materials during the course.

Annet kursmateriell vil bli gjort tilgjengelig på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Program/system-utvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeprosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeprosjekt 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


08:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU