course-details-portlet

EP8221 - Python for bærekraftsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeprosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeprosjekt 100/100

Faglig innhold

Kurset gir en introduksjon til bruk av datahåndtering, beregning, og framstilling for analyse av miljø- og sosioøkonomisk data relevant for bærekrafttematikken.

 • Python pakker for datavitenskap: NumPy, Pandas, GeoPandas, Matplotlib
 • Programmeringsoverflate for Python (VScode, Anaconda, Linter)
 • Programmer, funksjoner, og objekter i Python
 • Dokumentasjon av kode og organisasjon av programmeringsprosjekter
 • Datainnhenting og prosessering av miljø- og bærekraftorienterte datasett
 • Visualisering av økologisk informasjon og utslippstall

Kurset er designet for PhD studenter i industriell økologi og gir programmeringsferdighetene som trengs i følgende PhD kurs (IO-analyse, LCA, MFA).

EP8221 er ikke åpen for andre enn PhD studenter. Antall studenter er begrenset og PhD studenter ved IndEcol prioriteres.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Forstår programmeringsuttrykk og anvende dem
 • Forstår hvordan python kan bli brukt i analyse av bærekraftspørsmål
 • Forstår fordeler og ulemper med ulike måter å handtere data og kode
 • Forstår fordelen med å utvikle en automatisk data pipeline

Ferdigheter

 • Kan selvstendig lage et Python-prosjekt og skrive veldokumentert, effektiv og gjenbrukbar kode.
 • Kan opprette, endre, slette og bruke Python-miljøer.
 • Kan importere, eksportere og behandle store datasett med Pandas.
 • Kan lage klare og nyttige plott med Pandas og Matplotlib.
 • Kan forklare forskjellen mellom en miljøindikator og en miljøpåvirkning.
 • Kan forklare forskjellen mellom produksjonsbasert (territorielt) og forbruksbasert miljøregnskap.
 • Kan tydelig kommunisere resultatene av et Python-prosjekt.

Generisk kompetanse

 • Forstår utfordringer med å jobbe med data på bærekraft i praksis
 • Bli fortrolig med å bruke programmering som verktøy for å handtere data, gjennomføre beregninger, og visualisere resultater
 • Får en mal for et Python-prosjekt som kan gjenbrukes i fremtiden.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Programmering med partner
 • Online programmeringsøvelser og selvstudiet
 • Gruppearbeid
 • Individuelt prosjektarbeid
 • Presentasjon (vitenskapelig presentasjon eller pitching for bærekraftig innovasjon)

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Vurdering består av et Python prosjekt. På slutten av kurset, presenterer studentene sine prosjekter for klassen. I tillegg, programmeringsøvinger ukentlig eller hver annen uke er obligatorisk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Kursmateriell

DataCamp kurs (https://www.datacamp.com/):

  • Introduction to Python
  • Intermediate Python
  • Data manipulation with Pandas
  • Introduction to data visualization with Matplotlib
  • Working with geospatial data in Python
  • Python data science toobox

Annet kursmateriell vil bli gjort tilgjengelig på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Program/system-utvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeprosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeprosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU