course-details-portlet

TEP5100 - Industriell økologi, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet gjør bruk av systemanalyse av miljøproblemer ut fra et teknisk, økonomisk og samfunnsmessig perspektiv. Emnet involverer bruk av livsløpsvurdering, kryssløpsanalyse, systemteknikk, materialstrømsanalyse, kostnad-nytte analyse, risikovurdering og relaterte metoder. Emnet fokuserer på tekniske systemer, produkt- og tjenestesystem, produksjon- og forbrukssystem som husholdninger eller organisasjoner. Oppgaven kan gjerne knyttes opp mot en ekstern bedrift eller til pågående forskningsaktivitet.

Læringsutbytte

Studenten skal opparbeide kunnskaper om:

 • Hvordan problemstillingen tatt opp i prosjektet er undersøkt tidligere i ulike disipliner innen ingeniørfag, miljøvitenskap, økonomi og beslektede fagfelt.
 • Teori og metoder innenfor industriell økologi og miljøanalyse i et systemperspektiv anvendt på problemstillingen i oppgaven.

Studenten skal bygge ferdigheter til å:

 • Tilnærme seg et nytt tema, herunder gjøre litteraturundersøkelser, identifisere viktige områder, forholde seg til ulike metoder og beskrive funn i andres arbeid.
 • Formulere konkrete spørsmål som skal bevares.
 • Velge, tilpasse, beskrive og anvende transparente og reproduserbare metoder for å analysere systemet og svare ut forskningsspørsmål.
 • Håndtere, uttrykke, og kritisk evaluere forskningsdata og forskningsresultater.
 • Reflektere over interesser og konsekvenser av bærekraftstiltak, og kunne gi anbefalinger og prioritere tiltak basert på forskning.
 • Trekke konklusjoner fra eget arbeid og beskrive egne bidrag til forskningsfronten.
 • Presentere og diskutere eget og fagfellers arbeid innen i lys av industriell økologi og bærekraftsomstilling, skriftlig og muntlig.

Studenten skal skaffe seg generell kompetanse til å forstå forskningsspørsmål og vitenskapelig tilnærming. gjennomføre et uavhengig forskningsprosjekt og bidra til bærekraftskunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk for studenter som ikke behersker norsk.

Det kreves deltagelse i gruppeaktiviteter knyttet til deler av læringsutbyttet.

Kursmateriell

Defineres i samråd med faglærer, tilpasset prosjektet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Industriell økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
19.12.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU