course-details-portlet

TEP5100 - Industriell økologi, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet gjør bruk av systemanalyse av miljøproblemer ut fra et teknisk, økonomisk og samfunnsmessig perspektiv. Emnet involverer bruk av livsløpsvurdering, kryssløpsanalyse, systemteknikk, materialstrømsanalyse, kostnad-nytte analyse, risikovurdering og relaterte metoder. Emnet fokuserer på tekniske systemer, produkt- og tjenestesystem, produksjon- og forbrukssystem som husholdninger eller organisasjoner. Oppgaven kan gjerne knyttes opp mot en ekstern bedrift eller til pågående forskningsaktivitet.

Læringsutbytte

Studenten skal opparbeide kunnskaper om:

 • Hvordan problemstillingen tatt opp i prosjektet har blitt besvart tidligere fra forskjellige perspektiver (teknisk, økologisk, økonomisk, juridisk og strategisk).
 • Teori og metoder innenfor industriell økologi og miljøanalyse i et systemperspektiv relatert til problemstillingen.

Studenten skal bygge ferdigheter til å:

 • Skape en oversikt om og beskrive ulike problemstillingen og metoder som har vært brukt tidligere.
 • Formulere konkrete spørsmål som bør bevares.
 • Velge og bruke transparente og reproduserbare metoder for å bedre forstå det valgte system og svare ut forskningsspørsmål.
 • Kritisk vurdere data og usikkerheter.
 • Reflektere over konsekvenser av ulike tiltak og deres prioritering.
 • Trekke konklusjoner fra egne studier og beskrive egne bidrag med hensyn til metoder og praktiske konsekvenser.
 • Kommunisere resultatene på en effektiv måte (skriftlig og muntlig).

Studenten skal skaffe seg generell kompetanse til å forstå forskningsspørsmål og vitenskapelig tilnærming og levere bidrag til forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Defineres i samråd med faglærer, tilpasset prosjektet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Industriell økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
20.12.2022


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU