course-details-portlet

EP8114 - Industriell økologi og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 40 minutter D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på intellektuelt rammeverk, innhold og historie til industriell økologi og undersøker metoder gjennom deres anvendelse i prominente casestudier. Industriell økologi er utviklet som respons til miljøproblemer og ikke som resultat av nysgjerrighet. Derfor er det nærmere praktiske disipliner som ingeniørvitenskap, ledelse og medisin enn naturvitenskap eller sosialvitenskap. Kurset undersøker hvordan miljøproblemer er oppfattet i industriell økologi og sammenligner det med andre disipliner og paradigmer. Industriell økologi fokuserer på samfunnets stoffskiftet som inkluderer akkvisisjon av råmaterialer fra naturen, raffinering av råstoffer og produksjon av produkter i industrien, oppbygging av infrastruktur, og avfall samt forurensning som stoffskifteprodukter. Dette relateres til ressursknapphet, økosystemer, geosystemvitenskapen, og romskip jord. Vi undersøker løsnings-tilnærminger som gir seg som følge av problembeskrivelsen. Omfang, avgrensning, forskningsobjekt og metode i industriell økologi: Hva er dagens "state-of-the-art" i industriell økologi forskning og praksis. Oversikt og anvendelse. Metoder og konsepter som livssyklusanalyse, materialstrømsanalyse, industriell symbiose er fokusert gjennom litteraturstudiet. Det samme gjelder for anvendelse av samfunnsvitenskapen i industriell økologi.

Læringsutbytte

Ved fullført kurs skal studenten 1. kjenne til en rekke historisk viktige fagartikler som har præget utvikling av fagfeltet industriell økologi og fagets tilnærming til spørsmål om ressursbruk i samfunnet og hvordan forurensning er forårsakt av menneskelig aktivitet; 2. forstå den intellektuelle innhold og avgrensing av industriell økologi, spesielt i forhold til samfunnets metabolisme; 3. forstår hvordan problemer er formulert og hva slags forskningstilnærming har gitt seg ut av dette; 4. være i stand til å relatere til debatter i litteraturen og forstår hvordan dem har utviklet seg; 5. være i stand til å vurdere og innordne det intellektuelle bidraget til et stykke forskning; 6. har forbedret sine ferdigheter i å diskuttere forskning og i å skrive akademisk litteratur. Det overordnete måle er å forstå karakter til, avgrensning av, og forskningsspørsmål til industriell økologi og forstå industriell økologis opphav fra en rekke relaterte tverrfagelige forskningstilnærminger.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk deltagelse av seminarer og diskusjon. Obligatorisk lesning og presentasjon av litteratur. Studenter skal leverer en stil om innhold av kurset. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Kunngjort ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU