Program for Industriell økologi (IndEcol)

NTNUs Program for industriell økologi (IndEcol) har som mål å knytte sammen teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige bidrag i letingen etter bærekraftige løsninger på produksjon og forbruk av energi og ressurser. Tverrfaglig forskning og undervisning står sentralt ved IndEcol.

Mer info

Se våre engelske sider for mer informasjon.
 

 

Kontakt oss

Generelle henvendelser

E-post: indecol@indecol.ntnu.no
Tlf.: + 47 73 59 38 60
Leder: Professor Anders Hammer Strømman

Studenthenvendelser

E-post: msc@indecol.ntnu.no
Tlf.: + 47 73 59 38 60

Besøksadresse
Sem Sælands vei 7
IT-bygget, Sydfløy
Gløshaugen

Postadresse
Program for industriell økologi
Sem Sælands vei 7
NTNU
NO-7491 TRONDHEIM

IndEcol - høydepunkter i media