Program for Industriell økologi (IndEcol)

Program for Industriell økologi (IndEcol)

leaf

NTNUs Program for industriell økologi (IndEcol) har som mål å knytte sammen teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige bidrag i letingen etter bærekraftige løsninger på produksjon og forbruk av energi og ressurser. Tverrfaglig forskning og undervisning står sentralt ved IndEcol.

Se våre engelske sider for mer informasjon

Indecol logologo

Kontakt oss

Kontakt oss

Generelle henvendelser

E-post: indecol@indecol.ntnu.no
Tlf.: + 47 73 59 38 60

Besøksadresse
Høgskoleringen 5
Realfagbygget, E-4, Gløshaugen

Postadresse
Program for industriell økologi
Høgskoleringen 5, NTNU
NO-7034 TRONDHEIM