course-details-portlet

EP8119 - Industriell økologi og kryssløpsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Dette emnet bygger på masternivå emnet TEP4222 kryssløpsanalyse, handel og miljø. Kryssløpsanalyser er veletabliert som metode innen bærekraftstudier. Dette kurset har som mål å gi innsikt i avanserte metoder og anvendelser av kryssløpsmetodikk innenfor fagområdet industriell økologi. Faget blir gjennomført i seks seminarer som hver tar for seg et sett med journal artikler innenfor ett tema. Seminarene vil i innhold omhandle klassiske studier som Leontief’s Augemented Model så vel som helt nye metoder som Waste-Input Output rammeverket og the World Trade Model.

Læringsutbytte

For industri så vel som myndigheter blir det stadig viktigere å forstå hvordan både produksjonssystemer og internasjonale verdikjeder fungerer. Dette kurset omfatter nasjonale regnskaper for økonomi og miljø, økonomisk input-output analyse, økonomisk modellering av produksjonsteknologier og utvikling av scenarier basert på bruk av input-output modeller så vel som handel. Studenten få en økt forståelse av ulike metoder som brukes i kryssløpsanalyse, anvendelse av kryssløpanalyse til å måle bærekraftig utvikling, og innsikt til faglitteraturen, som inkluderer gjennomgående temaer og status på pågående debatter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir avhold gjennom seks obligatoriske seminarer og en obligatorisk innlevering. Seminarene vil bli gjennomført på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Litteraturen blir gjort tilgjengelig på kursets webside.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
  • Industriell økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU