course-details-portlet

PED3009 - Prosjektutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler prosjektplanlegging og prosjektutvikling, og det å designe metodisk tilnærming for eget masterprosjekt. Emnet omfatter tema som akademisk skriving med vekt på masteroppgave, litteratursøk, vurdere kvalitet i akademiske tekster og forskningsprosjekt, samt aktuell forskning ved instituttet.

Læringsutbytte

Studenten har:

- inngående kunnskap om planlegging og gjennomføring av vitenskapelig prosjekt

- avansert kunnskap om den vitenskapelige sjanger og fremstilling

- avansert kunnskap om litteratursøk og litteraturgjennomgang

- avansert kunnskap om etiske retningslinjer for forskning

- avansert kunnskap om kvalitetskriterier i akademiske tekster og forskningsprosjekt

Emnet gir grunnlag for å gjennomføre eget mastergradsprosjekt. En av hensiktene med arbeidet i emnet er at det skal være mulig å gjenbruke i masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning/seminar: 2 timer forelesning/seminar pr. uke i ukene 34-40.

Vrimledag: Informasjon om aktuelle masterprosjekt og presentasjon av tilgjengelige veiledere. Avholdes i begynnelsen av semesteret (vanligvis i uke 36).

Obligatoriske aktiviteter: Minst 80% oppmøte på alle forelesninger, samt deltakelse på vrimledag.

Arbeidskrav: Arbeidskrav må være bestått før innlevering av eksamen. Antall arbeidskrav avtales ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % obligatorisk oppmøte på forelesningene
  • Deltakelse på vrimledag
  • Muntlig fremlegg eller skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Eksamen: Prosjektskisse på ca. 4 sider leveres i uke 42.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:

Læring i arbeidsliv og samfunn (MVL)

Pedagogikk (MPED)

Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

PED1005 eller tilsvarende. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i læring i arbeidsliv og samfunn kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3007 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU