course-details-portlet

PED3009 - Fordypning i forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet gir studentene anledning til å fordype seg i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Det tilbys parallelle fordypningskurs innen aktuelle forskningsmetoder. Nærmere opplysninger om hvilke fordypninger som tilbys gis ved semesterstart.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskap om og ferdigheter i valgt fordypning mht.:- Forskningsdesign.- Datainnsamling.- Analyse.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning og 2 timer seminar/øvelse pr. uke i ukene 44-47. Obligatorisk aktivitet:- Obligatorisk (minst 80%) oppmøte på alle forelesninger og seminar- Muntlig framlegg eller skriftlig innlevering: Fagansvarlig for valgt fordypning avgjør utforming og omfang av obligatorisk aktivitet. Dette kan være en muntlig presentasjon eller et skriftlig arbeid. Skriftlig eller muntlig presentasjon må være bestått før eksamen.Dersom det melder seg fem eller færre studenter kan det i enkelte fordypninger bli organisert alternativt undervisningsopplegg.

Forkunnskapskrav

Emnet forbeholdes studentene som er tatt opp på master i pedagogikk og det forutsettes forkunnskap i metode. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i voksnes læring kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3007 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.11.2022

Innlevering
02.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
17.04.2023

Innlevering
19.04.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU