course-details-portlet

PED3009 - Fordypning i forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir studentene anledning til å fordype seg i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Det kjøres parallelle fordypningskurs innen kvantitativ-, kvalitativ- og historisk/tekstanalytisk metode.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskap om og ferdigheter i valgt fordypning mht.:
- Forskningsdesign.
- Datainnsamling.
- Analyse.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning og 2 timer seminar/øvelse pr. uke i ukene 44-47.

Obligatorisk aktivitet:

- Obligatorisk (minst 80%) oppmøte på alle forelesninger og seminar
- Muntlig framlegg eller skriftlig innlevering: Fagansvarlig for valgt fordypning avgjør utforming og omfang av obligatorisk aktivitet. Dette kan være en muntlig presentasjon eller et skriftlig arbeid. Skriftlig eller muntlig presentasjon må være bestått før eksamen.

Dersom det melder seg fem eller færre studenter kan det i enkelte fordypninger bli organisert alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig framlegg eller skriftlig innlevering
  • Obligatorisk oppmøte på alle forelesninger og seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk (MPED)
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

Emnet forbeholdes studentene som er tatt opp på master i pedagogikk og det forutsettes forkunnskap i metode. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i voksnes læring kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3007 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 20.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 9
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 51
SL274 Sluppenvegen 14 5
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 28.05.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU