PED3009 - Fordypning i forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir studentene anledning til å fordype seg i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Det kjøres parallelle fordypningskurs innen kvantitativ-, kvalitativ- og historisk/tekstanalytisk metode.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskap om og ferdigheter i valgt fordypning mht.:
- Forskningsdesign.
- Datainnsamling.
- Analyse.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning og 2 timer seminar/øvelse pr. uke i ukene 44-47.

Eksamen: Skriftlig eksamen (4 timer).

Obligatorisk (80%) oppmøte på alle forelesninger og seminar.

Obligatorisk aktivitet: Fagansvarlig for valgt fordypning avgjør utforming og omfang av obligatorisk aktivitet. Dette kan være en muntlig presentasjon eller et skriftlig arbeid. Skriflig eller muntlig presentasjon må være bestått før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på alle forelesninger og seminar
  • Muntlig framlegg eller skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Eksamen: skriftlig eksamen på 4 timer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk.
Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3007 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , DI42 , Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.