course-details-portlet

PED3009 - Fordypning i forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer A

Faglig innhold

Emnet gir studentene anledning til å fordype seg i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Det tilbys parallelle fordypningskurs innen aktuelle forskningsmetoder. Nærmere opplysninger om hvilke fordypninger som tilbys gis ved semesterstart.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskap om og ferdigheter i valgt fordypning mht.:
- Forskningsdesign.
- Datainnsamling.
- Analyse.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning og 2 timer seminar/øvelse pr. uke i ukene 44-47.

Obligatorisk aktivitet:

- Obligatorisk (minst 80%) oppmøte på alle forelesninger og seminar
- Muntlig framlegg eller skriftlig innlevering: Fagansvarlig for valgt fordypning avgjør utforming og omfang av obligatorisk aktivitet. Dette kan være en muntlig presentasjon eller et skriftlig arbeid. Skriftlig eller muntlig presentasjon må være bestått før eksamen.

Dersom det melder seg fem eller færre studenter kan det i enkelte fordypninger bli organisert alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig framlegg eller skriftlig innlevering
  • Obligatorisk oppmøte på alle forelesninger og seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk (MPED)
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

Emnet forbeholdes studentene som er tatt opp på master i pedagogikk og det forutsettes forkunnskap i metode. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i voksnes læring kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3007 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU