course-details-portlet

PED3009 - Fordypning i forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir studentene anledning til å fordype seg i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Det tilbys parallelle fordypningskurs innen aktuelle forskningsmetoder. Nærmere opplysninger om hvilke fordypninger som tilbys gis ved semesterstart.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskap om og ferdigheter i valgt fordypning mht.: - Forskningsdesign. - Datainnsamling. - Analyse.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning og 2 timer seminar/øvelse pr. uke i ukene 44-47. Obligatorisk aktivitet: - Obligatorisk (minst 80%) oppmøte på alle forelesninger og seminar - Muntlig framlegg eller skriftlig innlevering: Fagansvarlig for valgt fordypning avgjør utforming og omfang av obligatorisk aktivitet. Dette kan være en muntlig presentasjon eller et skriftlig arbeid. Skriftlig eller muntlig presentasjon må være bestått før eksamen. Dersom det melder seg fem eller færre studenter kan det i enkelte fordypninger bli organisert alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % obligatorisk oppmøte
  • Muntlig framlegg eller skriftlig innlevering

Forkunnskapskrav

Emnet forbeholdes studentene som er tatt opp på master i pedagogikk og det forutsettes forkunnskap i metode. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i læring i arbeidsliv og samfunn kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3007 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
30.05.2024


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU