PED3010 - Vitenskapsteori og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en bred innføring i pedagogisk forskningsmetode, som inkluderer både kvantitative, kvalitative og historiske tilnærminger til pedagogiske problemstillinger. Dette inkluderer kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskningsfeltet.

Læringsutbytte

Emnet gir bred teoretisk innsikt i og kunnskap om:
- Vitenskapelig arbeid.
- Ulike forskningstilnærminger og anvendelse.

Emnet gir grunnlag for å gjennomføre eget mastergradsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Vitenskapsteori og forskningsmetode: 4 timer forelesning og 1 time seminar pr uke i ukene 34-43.

Obligatorisk aktivitet:
- Prosjektutviklingsseminar. Forelesninger/seminar 2 timer pr uke i ukene 34-41. Utvikling av eget prosjekt med fokus på eget tema og problemstilling. Skriftlig innlevering av prosjektskisse innen 15. oktober.


Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektutviklingsseminar

Mer om vurdering

Eksamen: Individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode på 8-10 sider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk.
Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
23.10.2017

Innlevering
25.10.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.