course-details-portlet

PED6113 - Prosjektutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målgruppe:Mastergradsstudenter i spesialpedagogikk, syns- og audiopedagogikk.Mastergradsstudenter i pedagogisk psykologisk rådgivning.Faglig innhold:Prosjektplanlegging og utvikling. Akademisk skriving.Litteratursøk.Design av metodisk tilnærming for eget prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten har- inngående kunnskaper om planlegging og gjennomføring av vitenskapelige prosjekt.- avansert kunnskaper om den vitenskapelige sjanger og fremstilling.- kunnskaper om hvordan en kan anvende relevant teori og tidligere forskning knyttet til en konkret problemstilling.- inngående kunnskaper om etiske retningslinjer for forskning.Ferdigheter:Kandidaten kan- utvikle eget prosjekt- utarbeide akademiske tekster- gjennomføre litteratursøk.- bruke referanseverktøy.- utøve kildekritikk.Kompetanse:Kandidaten kan- planlegge, gjøre selvstendige kritiske refleksjoner og vurdere kvalitet i et forskningsprosjekt- formidle omfattende selvstendig arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning – inntil 10 timer, inkludert for- og etterarbeid for veileder Obligatorisk aktivitet:1. Litteratursøk.2. Utvikling av eget prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte samlinger
  • Godkjente øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Spesialpedagogikk (MPRSPED)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav: Se studieplan for erfaringsbasert master i spesialpedagogikk og erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
28.04.2023

Innlevering
12.05.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU