course-details-portlet

PED6113 - Prosjektutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målgruppe: Mastergradsstudenter i spesialpedagogikk, syns- og audiopedagogikk. Mastergradsstudenter i pedagogisk psykologisk rådgivning. Faglig innhold: Prosjektplanlegging og utvikling. Akademisk skriving. Litteratursøk. Design av metodisk tilnærming for eget prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har - inngående kunnskaper om planlegging og gjennomføring av vitenskapelige prosjekt. - avansert kunnskaper om den vitenskapelige sjanger og fremstilling. - kunnskaper om hvordan en kan anvende relevant teori og tidligere forskning knyttet til en konkret problemstilling. - inngående kunnskaper om etiske retningslinjer for forskning. Ferdigheter: Kandidaten kan - utvikle eget prosjekt - utarbeide akademiske tekster - gjennomføre litteratursøk. - bruke referanseverktøy. - utøve kildekritikk. Kompetanse: Kandidaten kan - planlegge, gjøre selvstendige kritiske refleksjoner og vurdere kvalitet i et forskningsprosjekt - formidle omfattende selvstendig arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning - inntil 10 timer, inkludert for- og etterarbeid for veileder

Obligatorisk aktivitet:

  1. Litteratursøk.
  2. Utvikling av eget prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte samlinger
  • Godkjente øvinger

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav: Se studieplan for erfaringsbasert master i spesialpedagogikk, erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning eller erfaringsbasert master i rådgivning for barn og ungdom.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
29.04.2024

Innlevering
10.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU