course-details-portlet

PED6113 - Prosjektutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målgruppe: Mastergradsstudenter i spesialpedagogikk, syns- og audiopedagogikk. Masterstudenter i rådgivning for barn og ungdom og i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Emnet omhandler prosjektplanlegging og prosjektutvikling, og det å designe metodisk tilnærming for eget masterprosjekt. Emnet omfatter tema som akademisk skriving med vekt på masteroppgave, litteratursøk, vurdere kvalitet i akademiske tekster og forskningsprosjekt, samt aktuell forskning ved instituttet.

Læringsutbytte

Studenten har:

- inngående kunnskap om planlegging og gjennomføring av vitenskapelig prosjekt

- avansert kunnskap om den vitenskapelige sjanger og fremstilling

- avansert kunnskap om litteratursøk og litteraturgjennomgang

- avansert kunnskap om etiske retningslinjer for forskning

- avansert kunnskap om kvalitetskriterier i akademiske tekster og forskningsprosjekt

Emnet gir grunnlag for å gjennomføre eget mastergradsprosjekt. En av hensiktene med arbeidet i emnet er at det skal være mulig å gjenbruke i masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning/seminar: Fire samlingsdager. Minst 80% oppmøte.

Arbeidskrav: Arbeidskrav må være bestått før innlevering av eksamen. Antall arbeidskrav avtales ved semesterstart.

Veiledning: Tilbud om en time individuell veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte samlinger
  • Godkjente øvinger

Forkunnskapskrav

Se studieplan for erfaringsbasert master i Spesialpedagogikk.

Se studieplan for erfaringsbasert master i Pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Se studieplan for erfaringsbasert master i Rådgivning for barn og ungdom

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU