course-details-portlet

PED6113 - Prosjektutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målgruppe:

Mastergradsstudenter i spesialpedagogikk, syns- og audiopedagogikk.
Mastergradsstudenter i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Faglig innhold:

Prosjektplanlegging og utvikling.
Akademisk skriving.
Litteratursøk.
Design av metodisk tilnærming for eget prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

- inngående kunnskaper om planlegging og gjennomføring av vitenskapelige prosjekt.
- avansert kunnskaper om den vitenskapelige sjanger og fremstilling.
- kunnskaper om hvordan en kan anvende relevant teori og tidligere forskning knyttet til en konkret problemstilling.
- inngående kunnskaper om etiske retningslinjer for forskning.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

- utvikle eget prosjekt
- utarbeide akademiske tekster
- gjennomføre litteratursøk.
- bruke referanseverktøy.
- utøve kildekritikk.


Kompetanse:

Kandidaten kan

- planlegge, gjøre selvstendige kritiske refleksjoner og vurdere kvalitet i et forskningsprosjekt
- formidle omfattende selvstendig arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning – inntil 10 timer, inkludert for- og etterarbeid for veileder

Obligatorisk aktivitet:

1. Litteratursøk.
2. Utvikling av eget prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte samlinger
  • Godkjente øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Spesialpedagogikk (MPRSPED)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav: Se studieplan for erfaringsbasert master i spesialpedagogikk og erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU