Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområder

Førsteamanuensis i musikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Faggruppekoordinator for Musikk, Dans, Drama

Musikkdidaktikk, musikkfag, veiledning, vurdering, administrasjon

Forskningsmiljø/forskningsgrupper

Bakgrunn

  • Ph.d. fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU (2019)
  • Hovedfag i musikkvitenskap, NTNU (2007)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), NTNU (1998)
  • Lærer i folkehøgskole og grunnskole (1999­–2013)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Bandlien, Bjørn-Terje. (2019) Ungdomsskoleelevers komponering med GarageBand på iPad: En musikkdidaktisk studie av performative stopp-punkter i et kritisk designteoretisk perspektiv (Doktorgradsavhandling). 2019. ISBN 978-82-326-4206-9.

Andre