Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Forskningsgruppe

Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Fire hender holder hvert sitt tannhjul mot hverandre
Foto: Shutterstock

Om Universitetskulturskoleprosjektet

Om Universitetskulturskoleprosjektet

UniKuP vil styrke samarbeidsstrukturer mellom kulturskolen og høyere utdanning for å utvikle bedre kulturskoler og bedre utdanninger. UniKuP er finansiert av HK-dir program for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, og foregår i prosjektperioden 2022–2024 i Trondheim. Partnere i prosjektet er Institutt for musikk (NTNU), Trondheim kulturskole, Institutt for lærerutdanning (NTNU), Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord Universitet). En intensjon i UniKuP er å etablere universitetskulturskolen som et varig partnerskap lokalt, og å bidra til flere universitetskulturskoler nasjonalt.

Samskapt FoU-arbeid, kombinerte stillinger og utvikling av modeller for samhandling og kunnskapsflyt er sentralt i UniKuP. Denne samhandlingen er nødvendig for å identifisere hva slags kompetanse fremtidens kulturskole trenger, og hvordan høyere utdanninger best kan utdanne denne. Gjennom slik samhandling vil UniKuP styrke kunstfaglige utdanningskulturer i lærerutdanning, tydeliggjøre barn og unge som målgruppe i høyere musikk- og kunstfagsutdanning, og styrke sammenhenger mellom kultur og helse i utdanning og yrke.

Prosjektet har i alt 15 delprosjekter sortert under 3 arbeidspakker beskrevet under.

Konferanser, konserter og presentasjoner

Presentasjon av antologien "Health and life skills through music, arts and culture in education"

Prosjektmedlemmer

Prosjektmedlemmer

UniKup ledes fra Institutt for musikk (IMU) ved Det humanistiske fakultet ved NTNU. Samarbeidspartnere i prosjektet er Trondheim kulturskole, Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU, Norsk Kulturskoleråd og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord Universitet). IMU har administrativt og økonomisk ansvar for alle deler av prosjektet.

Møt prosjektdeltakerne her

Cutting Edge Kulturskole 2024

Cutting Edge Kulturskole 2024

Kulturskole i samarbeid—Cutting edge or cutting corners

Cutting Edge 2024 logo


Forskningskonferansen Cutting Edge 2024 holdes på NTNU, Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet i Trondheim, 21. og 22. oktober 2024.

Norsk kulturskoleråd inviterer i tillegg til praksiskonferanse 23. oktober 2024.