Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Forskningsgruppe

Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Jente lærer å spille cello. Foto
Foto: Pexels/Yan Krukov

Om Universitetskulturskoleprosjektet

Om Universitetskulturskoleprosjektet

Kulturskolene er en kulturell grunnmur som trenger ulike typer kompetanse, noe som forutsetter et godt samarbeid mellom høyere utdanninger, utøverkontekster, og kulturskolen. UniKuP vil identifisere hva slags kompetanse fremtidens kulturskole trenger, hvilke høyere utdanninger som best kan utdanne denne, og utvikle modeller for samarbeid og kunnskapsflyt. 

Det å styrke samarbeid mellom utdanningene og kulturskolen er avgjørende for både økt arbeidsrelevans og for utvikling av kompetanse til fremtidens kulturskole. Et slikt samarbeid vil videre styrke en kunstfaglig utdanningskultur i lærerutdanning generelt. Dermed vil det øke kompetansen for å undervise i praktiske og estetiske fag i grunnskolen, tydeliggjøre barn og unge som målgruppe i utøvende kunstutdanninger, og ha søkelys på kunstnerisk arbeid i helsefaglige utdanninger.   

Hovedmål i UniKuP er å etablere Universitetskulturskoler som et varig partnerskapssamarbeid mellom kulturskolen og ulike høyere utdanninger, lokalt og nasjonalt. I prosjektperioden foregår UniKuP hovedsakelig i Trondheim kommune, som i samarbeid med NTNU har etablert partnerskapet Universitetskommunen Trondheim 3.0.

Prosjektet har i alt 10 delprosjekter sortert under 3 arbeidspakker beskrevet under.

Prosjektmedlemmer

Prosjektmedlemmer

UniKuP er sentrert rundt institutt for musikk (IMU) ved Det humanistiske fakultet sitt studieprogram innenfor utøvende musikk. Samtidig har det utgreninger til musikkvitenskap, musikkteknologi, og dansevitenskap. Samarbeidspartnere med IMU i prosjektet er Trondheim kulturskole, institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU og Norsk Kulturskoleråd. IMU har administrativt og økonomisk ansvar for alle deler av prosjektet.

Møt prosjektmedlemmene 

Offentlig ph.d.

Offentlig ph.d.

Prosjektmedlem Ingrid Fostad er en offentlig ph.d.-kandidat som utøver forskning på egen arbeidsplass i offentlig sektor.

Møt Ingrid Fostad gjennom forskningsnettverket NATPRONET.

Samarbeid kulturskole og grunnskole

Instrumental- og ensemblepedagogikk for det 21. århundre

Helsekulturpedagogen

Musikkundervisning til eldre person med funksjonsnedsettelse. Foto
Foto: Colourbox

Helsekulturpedagogen

Blogginnlegg UniKuP

Blogginnlegg UniKuP

Til Blogginnlegg: Fagboka vår er på veg

Fagboka vår er på veg

av Wenche Waagen

Til blogginnlegg: Pianodialoger i UniKup

Pianodialoger i UniKup

av Knut Erik Jensen

Til blogginnlegg: Det gode samarbeidet - kulturskole og grunnskole

Det gode samarbeidet - kulturskole og grunnskole

  av Elisabeth Nygård- Pearson

 

Til blogginnlegg: Hvordan lede likeverdige partnerskap

Hvordan lede likeverdige partnerskap

  av Elisabeth Nygård- Pearson