Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Forskningsgruppe

Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Jente lærer å spille cello. Foto
Foto: Pexels/Yan Krukov

Om Universitetskulturskoleprosjektet

Om Universitetskulturskoleprosjektet

Kulturskolene er en kulturell grunnmur som trenger ulike typer kompetanse, noe som forutsetter et godt samarbeid mellom høyere utdanninger, utøverkontekster, og kulturskolen. UniKuP vil identifisere hva slags kompetanse fremtidens kulturskole trenger, hvilke høyere utdanninger som best kan utdanne denne, og utvikle modeller for samarbeid og kunnskapsflyt. 

Det å styrke samarbeid både mellom utdanningene og kulturskolen er avgjørende for økt arbeidsrelevans og for utvikling av kompetanse til fremtidens kulturskole. Et slikt samarbeid vil videre styrke en kunstfaglig utdanningskultur i lærerutdanning generelt. Dermed vil det øke kompetansen for å undervise i praktiske og estetiske fag i grunnskolen, tydeliggjøre barn og unge som målgruppe i utøvende kunstutdanninger, og ha søkelys på kunstnerisk arbeid i helsefaglige utdanninger.   

Hovedmål i UniKuP er å etablere Universitetskulturskoler som et varig partnerskapssamarbeid mellom kulturskolen og ulike høyere utdanninger, lokalt og nasjonalt. I prosjektperioden foregår UniKuP hovedsakelig i Trondheim kommune, som i samarbeid med NTNU har etablert partnerskapet Universitetskommunen Trondheim 3.0.

Prosjektet har i alt 10 delprosjekter sortert under 3 arbeidspakker beskrevet under.

Aktuelt

Aktuelt

NTNU Forskningskonsert: David Scott Hamnes

Hvordan kan samspill fungere som undervisning på pipeorgel? I denne forskningskonserten møter vi barn og unge som har lært seg pipeorgel gjennom gruppeundervisning.

Når: 1. april 2023 kl. 14:00.
Hvor: Orgelsalen i Olavskvartalet 
Konserten har gratis inngang, men du må registrere deg som publikum.

Informasjon om forskningskonserten og registrering

Prosjektmedlemmer

Prosjektmedlemmer

UniKuP er sentrert rundt institutt for musikk (IMU) ved Det humanistiske fakultet sitt studieprogram innenfor utøvende musikk. Samtidig har det utgreninger til musikkvitenskap, musikkteknologi, og dansevitenskap. Samarbeidspartnere med IMU i prosjektet er Trondheim kulturskole, institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU og Norsk Kulturskoleråd. IMU har administrativt og økonomisk ansvar for alle deler av prosjektet.

Møt prosjektmedlemmene 

Samarbeid kulturskole og grunnskole

Instrumental- og ensemblepedagogikk for det 21. århundre

Helsekulturpedagogen

Musikkundervisning til eldre person med funksjonsnedsettelse. Foto
Foto: Colourbox

Helsekulturpedagogen

Blogginnlegg UniKuP

Blogginnlegg UniKuP

Blogginnlegg UniKuP

Blogginnlegg UniKuP

Anne-Lise Heide. Foto

 

Å bygge broer mellom kunstfag og helse 

av Anne-Lise Heide

 

 


Elisabeth Nygård-Pearson. Foto

 

Morgendagens kulturdag – på kryss og tvers av skoleslag 

            av Elisabeth Nygård- Pearson


 


Wenche Waagen.Foto

 

Fagboka vår er på veg

av Wenche Waagen

 

 


Knut Erik Jensen. Foto

 

Pianodialoger i UniKup

av Knut Erik Jensen

 

 


Bjørn-Terje Bandlien. Foto

 

Forskning om Kulturdag og Imitasjonslæring i musikk

av Bjørn-Terje Bandlien

 

 


Elisabeth Nygård-Pearson. Foto

 

Det gode samarbeidet - kulturskole og grunnskole

av Elisabeth Nygård-Pearson