Kulturskole-grunnskole-samarbeid

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Kulturskole-grunnskole-samarbeid

Forskningsgruppa Kulturskole-grunnskole-samarbeid er knyttet til Arbeidspakke 1 i Universitetskulturskoleprosjektet Unikup. Denne arbeidspakken handler om utvikling og undersøkelse av samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Dette kan eksempelvis dreie seg om samarbeid omkring undervisning i grunnskolefaget musikk og om hvordan kulturskolens breddeprogram (jf. Rammeplan for kulturskolen) gjennomføres i samarbeid med grunnskolen. Forskningsgruppas formål er å bidra til kunnskap om hvordan slike samarbeid arter seg og innvirker på kunnskap, læring, undervisning og omkringfaglige forhold, samt hvordan ulike problemstillinger kommer fram og behandles i slike samarbeid.

Forskningsgruppa har en tilknytning til andre nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, som blant annet Nordisk Nettverk for kulturskolerelatert forskning og KiS: Kunstutdanning i Samarbeid.

Deltakerne i forskningsgruppa bidrar til forskning rundt kulturskole-grunnskole-samarbeid, og særlig gjennom Arbeidspakke 1 i Unikup. Noen framtredende delprosjekter er ph.d.-prosjektene til Ingrid Fostad og Solveig Rivenes Lone, som begge er knyttet til Det kommunale utviklingsprosjektet «Kulturdag» i Trondheim kommune, et prosjekt om jazzlinjas filosofi imitasjonslæring som grunnopplæring i musikk, et prosjekt som tar opp bruk av musikkteknologi i grunnskole og kulturskole og samtidig undersøker lærerutdanningspraksis i musikk. Samlet sett er forskningsgruppa opptatt av hvordan kulturskole og grunnskole kan samarbeide om grunnleggende læring i musikk og andre kunstfag. I forskningsgruppa møtes deltakere på tvers av lærerutdanning, musikkutdanning, kunstutdanning og kulturskole. Forskningsgruppa ledes av Bjørn-Terje Bandlien, førsteamanuensis i musikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Aktivitet høsten 2022

08. september: Møte i forskningsgruppa med presentasjoner av Ingrid Fostad, Kirsti Nørstebø, Solveig Rivenes Lone, Mattias Solli og Erling Aksdal.

06. oktober: Møte i forskningsgruppa med presentasjoner av Ingrid Lauten, Egil Reistadbakk, Kathinka Hveem Johannesen og Iver Dragset.

10. november: Møte i forskningsgruppa med presentasjoner.


Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe

 • Professor i musikkpedagogikk Elin Angelo, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Avdelingsleder Iver Dragseth, Trondheim Kulturskole
 • Ph.d.-stipendiat Ingrid Fostad, Trondheim kulturskole og Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Universitetslektor i musikk og musikkdidaktikk Egil Reistadbakk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Ph.d.-stipendiat Kirsti Nørstebø, Nord universitet
 • Ph.d.-stipendiat Ingrid Fostad, Trondheim kulturskole og Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Ph.d.-stipendiat Solveig Rivenes Lone, Institutt for musikk, NTNU
 • Universitetslektor Kathinka Hveem Johannesen, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Førsteamanuensis i kunst og håndverk, Trine E. Unander, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Universitetslektor i musikk Erling Aksdal, Institutt for musikk, NTNU
 • Førstekonsulent Ingrid Lauten, Institutt for musikk, NTNU
 • Rektor Hege Segtnan, Malvik kulturskole
 • Avdelingsleder Kristina Karlsen, Trondheim kulturskole
 • Musikk- og kulturskolelærer Jean Aubert, Trondheim kulturskole
 • Forsker Mattias Solli, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU
 • Universitetslektor i musikk Bjørn David Dolmen, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Avdelingsleder Elisabeth Nygård-Pearson, Trondheim kulturskole
 • Masterstudent Kristina Ryen, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Masterstudent Sebastian Braathen, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Universitetslektor Stein Erik Grønningsæter, Institutt for lærerutdanning, NTNU