course-details-portlet

MGLU5236 - Fordypning i praktisk/kunstnerisk disiplin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell konsert
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell konsert 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Faglig innhold

I emnet tilbys undervisning og veiledning i de disipliner som til enhver tid dekkes av lærerkollegiet på ILU - NTNU. Eksempelvis har vi de siste år kunnet tilby disipliner som sang, dans, ukulele, piano, gitar, laptop, bassgitar, DJ’ing, fiolin, trekkspill, trommer og tverrfløyte. Undervisningen tilbys som individuell- eller gruppeundervisning ut ifra hva som er hensiktsmessig innenfor hver disiplin.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

- ha inngående kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid i det musikkpedagogiske fagfeltet

- ha avansert kunnskap om formidling både musikalsk, scenisk, kroppslig og verbalt for ulike publikumsgrupper og på ulike arenaer

- ha spesialisert kunnskap om å utøve, analysere og formidle musikk og/eller dans fra et utvalg sjangre ha inngående kunnskap om øving og fordypning i disiplinen.

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

- beherske disiplinen sitt og ha en variert, overbevisende, selvstendig og engasjerende tilnærming til denne i undervisning, formidling og eget kunstnerisk utviklingsarbeid

- kunne reflektere selvstendig og kritisk over ulike tekniske og kunstneriske problemstillinger når det gjelder egenøving, innstudering, framføring og formidling av musikk og/eller dans

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

- kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til fordypning i praktiske/kunstneriske disipliner i grunnskolen.

- kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og relatere denne til egen yrkesutøving.

- ha allsidig basis for undervisning i og formidling av musikk og/eller dans på ulike arenaer og for forskjellige målgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Én-til-én undervisning, gruppeundervisning. Øving alene og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

  • Deltagelse på konserter og studioinnspillinger relatert til de andre fagene i syklus 2 musikk og deltagelse i ensemblespill/workshops i forbindelse med disse
  • Øvingslogg
  • Individuell performance 1. semester
  • Dokumentasjonsprosess innenfor valgt disiplin i 2. semester.
  • 80 % deltakelse i obligatorisk undervisning.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått og består av:

Individuell performance, solo og/eller i ensemble med varighet inntil 20 min. Eksamensrepertoar bestemmes av kandidaten i samråd med fordypningslærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning, studieretning master i musikk. 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell konsert

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell konsert (1) 100/100

27.11.2023 - 28.11.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell konsert 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU