MusTed: Musikkteknologi i didaktisk praksis

Forsking – Institutt for lærarutdanning

MusTed: Musikkteknologi i didaktisk praksis

Studenter arbeider med musikkteknologi. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Musikkteknologi i didaktisk praksis er eit emne som er lite forska på, samtidig som musikkteknologi blir ein stadig større del av musikkopplæringa i skule og samfunn. Forskingsgruppa MusTed har som målsetjing å styrke kunnskap om musikkteknologi i didaktisk praksis.

Forskingsgruppa er tverrinstitusjonell med medlemmar frå NTNU (Institutt for lærarutdanning og Institutt for musikk), Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Nord universitet, Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet, og er leia av Øyvind Johan Eiksund, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Gruppa sine medlemmar er involvert i prosjekt som omfattar heile løpet frå barnehage til høgare utdanning.

Gruppa inngår i forskingsnettverket MiU – Musikklærerutdanning i utvikling (2018–2020), og arbeider mot ein vitskapleg antologi i skriftserien MusPed:Research med planlagd utgjeving medio 2020. 

Prosjekt

Forskingsgruppa rommar prosjekt med mellom anna desse tema:

  • Idealtypiske læringsrom for autentisk undervisning med musikkteknologi
  • Komponering med GarageBand på iPad som middleground-undervisning
  • Performance-based Electronic Music in Higher Education
  • Live Ensemble Conducting
  • Popular Music Pedagogy: Teaching song-making in the “laptop era”
  • Frameworks, pedagogy, and prototyping. The process of creating a cross-disciplinary program for music, communication and technology
  • Sound i historisk perspektiv
  • Gamification and music learning

Medlemmar i forskingsgruppe

Medlemmar i forskingsgruppe