Faggruppe for

Kompetanse- og ledelsesutvikling

Faggruppen er involvert i mange ulike oppdrag og aktiviteter innenfor HR på tvers av NTNU. Vårt mål er å være en utviklingsorientert støttespiller som gjennom leveranser på høyt faglig nivå, bidrar til bedre kvalitet og effektivitet i organisasjonen. Vi arbeider blant annet med leder- og organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, HR-analyser og generell kompetanseutvikling.