HMS-seksjonen

HMS-seksjonen

HMS-seksjonen har ansvar for NTNUs HMS-system. HMS-seksjonen gir råd og bistår ledere, ansatte, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i forebyggende arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og bidrar til å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeid med brannvern og miljø ledes av Avdeling for campusservice

Ansattliste