Bakgrunn og aktiviteter

Mine hovedoppgaver i stilling som HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet:

  • Rekruttering til faste og midlertidige vitenskapelige og administrative stillinger
  • Opprykk til professor
  • Pensjon og oppsigelser
  • Ferie og permisjoner