Silje Løften

Studiekonsulent Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73591711
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 9 * 9536

Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Jeg har hovedansvar for studieveiledning og administrativ oppfølging knyttet til studieprogrammene i samfunns- og idrettsvitenskap og for mastergraden i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi.

Jeg kan også svare på spørsmål som dreier seg om andre studieprogrammer ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.