Bakgrunn og aktiviteter

Karriereveileder og kursholder

- Tema i veiledningssamtaler kan for eksempel være:

  • Utdanningsvalg
  • Mestring av studier
  • Studenttilværelsen
  • Jobbsøkerprosessen
  • Bevisstgjøring av din kompetanse
  • Tilbakemelding på jobbsøknad / CV
  • Sortere tanker og noen å snakke med

Du kan bestille veiledningstime online på NTNU Karrieres nettside. Vi har også drop-in for tilbakemelding på CV/ søknad i Trondheim. 

NTNU Karriere tilbyr kurs , foredrag og veiledning innen områdene å velge utdanning, mestre studiene og overgangen ut i arbeidslivet.