Opplæringskontoret NTNU

Gjøvik Trondheim Ålesund
 

Kvalitet i alle ledd i hele opplæringsløpet


Et overordnet mål for NTNU er at vi skal tilby alle lærlinger kvalitet i alle ledd i opplæringsløpet. Fremtidens kunnskapssamfunn har behov for både mestere og mastere. Vi trenger alle de kloke hodene, uansett om de har tilegnet sin kompetanse i et laboratorium, foran en pc eller på et kontor eller verksted.

For å dokumentere mål oppnåelse fra læreplanen i lærefaget benytter vi en digital læringsplattform gjennom hele læreløpet – OLKWEB. Dette innebærer at du som lærling/lærekandidat må dokumentere hvilke mål og arbeidsoppgaver du jobber med i læretida. I dokumentasjonen kan du bruke både tekst og bilder i OLKWEB. Din faglige leder vil gi deg tilbakemelding på dokumentasjonen sett opp mot kompetansemålene i læreplanen.  Lærlingen deltar gjerne med egenvurdering av eget arbeid i veiledningssantaler sammen med faglig leder etter at dokumentasjon på utførte arbeidsoppgaver er lagt inn i OLKWEB. Det er viktig at faglig leder gir konstruktiv underveisvurdering. Hensikten med underveisvurdering er at lærlingen hele veien skal vite hvor de står og hva/hvordan kan forbedre seg for å oppnå en høyere mål oppnåelse i lærefaget. Opplæringskontoret deltar sammen med faglig leder og lærling/lærekandidat på de lovpålagte halvårlige vurderingssamtalene og på avslutning for lærlinger som har bestått fagprøve.

Opplæringskontoret sin rolle

Opplæringskontoret ved NTNU har ansvar for å tilsette lærlinger og lærekandidater, skrive lærekontrakt/opplæringskontrakt og inngå arbeidsavtale. VI registrerer også lønn og personopplysninger i fagsystemene. Opplæringskontoret har ansvar for å melde lærlingene/ opp til fag/svenneprøven. Oppmeldingen skjer i dialog med fylkene som har ansvar for søke og formidlingsprosessen. Opplæringskontoret arrangerer også fagsamlinger for faglige ledere og lærling/lærekandidat, samt formidler kurs og tilbyr ulike kompetansehevingstiltak.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

 

E-post: kontakt@olk.ntnu.no

Besøksadresse: Sverres gate 12
Campus Kalvskinnet   

Postadresse: 
NTNU
HR- og HMS-avdelingen v/opplæringskontoret
7491 Trondheim

Kontaktpersoner:
Eirik Granaas
Mobil: 913 52 788

Sissel Utgaard
Mobil: 98020535