Opplæringskontoret NTNU

Opplæringskontoret NTNU

Opplæringskontoret NTNU bilde

Jente på fjelltopp med NTNU-flagg
Foto: Martin Nilsen

Opplæringskontoret NTNU tekst

Et overordnet mål for NTNU er at vi skal tilby alle lærlinger kvalitet i alle ledd i opplæringsløpet. Vi trenger alle de kloke hodene, uansett om de tilegner seg sin kompetanse i et laboratorium, på en anleggsplass, foran en pc, på et kontor eller i et verksted.

Opplæringsplan for lærling/lærekandidat

Kontakt

Kontakt

E-post: kontakt@olk.ntnu.no

Besøksadresse: Sverres gate 12
Campus Kalvskinnet   

Postadresse: 
NTNU, HR- og HMS-avdelingen v/opplæringskontoret
7491 Trondheim

Kontaktpersoner:
Eirik Granaas: 913 52 788
Hanne Vik Børseth: 480 05 201
Anette Therese Haugen: 950 74 224 (Permisjon)