Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med virksomhetsstyring i Avdeling for virksomhetsstyring. Mine hovedoppgaver er innenfor plan, budsjett og oppfølging (rapportering), og jeg er en av to prosessledere for PBO-prosessen ved NTNU.

Jeg startet i Fellesadministrasjonen (Rektors stab for økonomi) høsten 2012, etter 8,5 år ved SVT-fakultetet hvor jeg hovedsakelig arbeidet som seksjonssjef. Jeg har erfaring fra oppgaver innen virksomhetsstyring, økonomi, personalarbeid, organiasjonsutvikling og HMS.

Tidligere har jeg arbeidet med tilsvarende oppgaver i det som en gang het Aetat (nå NAV). Min utdanningsbakgrunn er innenfor administrasjon, økonomi og ledelse.