Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider som seniorrådgiver i Faggruppe for Kompetanse- og ledelsesutvikling i HR/HMS-avdelingen. Jeg ble ansatt ved NTNU i juni 2018. 

Ansvarsområder:

 • Organisasjonsutvikling
 • Kompetanseutvikling
 • Ledelsesutvikling

Utdanning:

Cand.polit/hovedfag i organisasjonssosiologi, NTNU, 1996.

Arbeidserfaring:

 • Forsker/seniorforsker ved Statoils Forskningssenter, Statfjord C (1985-2003).
 • Seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn (2003-2018); avdeling for Arbeidsforskning, avdeling for Sikkerhet og pålitelighet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Dahl, Øyvind; Kilskar, Stine Skaufel; Skarholt, Kari; Rosness, Ragnar. (2018) Risikobasert tilsyn i de nordiske arbeidstilsynene. Nordisk ministerråd. 2018. ISBN 978-92-893-5736-4. TemaNord (2018: 541).
 • Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Buvik, Marte Pettersen; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skarholt, Kari. (2006) God ledelsespraksis i endringsprosesser. 2006. ISBN 9289313803.

Del av bok/rapport

 • Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin. (2018) Reversing the trend through collaboration in the petroleum industry. Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway.
 • Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Antonsen, Stian; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Jonassen, Jan Roald. (2017) Economic crisis in the Norwegian offshore industry : how may it affect safety conditions in offshore operations?. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016).
 • Skarholt, Kari; Wilhelmsen, Linda; Bakås, Ottar. (2016) Interactions in supply chains: how to create organizational learning and development across organizations. 23rd EurOMA Conference. Interactions. Book of abstracts for EurOMA 2016.
 • Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Jonassen, Jan Roald. (2015) Risk management in anchor-handling operations: the balance between control and autonomy. Safety and Reliability : Methodology and Applications: Proceedings of the European safety and reliability Conference, ESREL 2014, Poland, 14-18 september 2014.
 • Filstad, Cathrine; Hepsø, Vidar; Skarholt, Kari. (2013) Connecting Worlds through Self-Synchronization and Boundary Spanning: Crossing Boundaries in Virtual Teams. Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development.
 • Skarholt, Kari; Hansson, Lisbeth; Lamvik, Gunnar Martin. (2013) How Integrated Operations have Influenced leadership Practice. Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development.
 • Hansson, Lisbeth; Skarholt, Kari. (2012) HSE Implications of Industrial Networks. 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, 25-29 June 2012, Helsinki, Finland.
 • Skarholt, Kari; Forseth, Ulla; Hermundsgård, Margit; Rosness, Ragnar. (2012) The impact of framework conditions on HSE in subcontracting/outsourcing. Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011.
 • Antonsen, Stian; Skarholt, Kari. (2010) The "Taylorization" of safety management?. Reliability, risk and safety : back to the future.
 • Hansson, Lisbeth; Skarholt, Kari; Antonsen, Stian. (2010) Mobility versus continuity at work - What are the HSE consequences? A case study from the Norwegian oil and gas industry. Reliability, risk and safety : back to the future.
 • Skarholt, Kari; Torvatn, Hans. (2010) Trust and Safety Culture: The Importance of Trust Relations in Integrated Operations (IO) in the Norwegian Oil Industry. Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications.
 • Øyum, Lisbeth; Skarholt, Kari; Ravn, Johan; Nilssen, Tore. (2010) The Industrial Relations of Safety: Differences in Tripartite Collaboration in Norwegian Industries. Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications.
 • Næsje, Pål; Skarholt, Kari; Hepsø, Vidar; Bye, Arne. (2009) Empowering Operation and Maintenance: Safe Operations with the "One Directed Team" Organization Model at the Kristin Asset. Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications.
 • Skarholt, Kari; Næsje, Pål; Hepsø, Vidar; Bye, Arne. (2009) Integrated Operations and Leadership: How Virtual Cooperation influences Leadership Practice. Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications.