Faggruppe for mobilitet og internasjonalisering

Faggruppen (NIRS) skal bidra til utvikling av kompetanse knyttet til økt forskermobilitet i NTNU (immigrasjon, bolig, lønn/skatt, pensjon, to-karriere, forskertermin/utenlandsopphold osv).

NIRS skal ivareta kompetanseoppbygging og rådgivning overfor ledere og HR-konsulenter. Vi arrangerer ulike kurs, seminarer, temadager og sosiale aktiviteter, bli-kjent program osv.

Videre tilbys enhetene praktisk bistand i spesielle tilfeller for den enkelte innreisende forsker i samarbeid med enhetene.

Generelle henvendelser sendes til felles epostadresse: staff.international@adm.ntnu.no

I juni 2012 etablerte NTNU en felles sentral boligformidlingstjeneste som en del av NIRS sine tjenester. Boligformidlingen tilbyr assistanse til fakultet og institutter i arbeidet med å tilrettelegge boliger til NTNUs utenlandske forskere.

Boligformidlingen kan også bistå gårdeiere og andre som ønsker å leie ut bolig eller hybler til ansatte, med annonsering og boligmatching mot interne boligsøkere.

Alle bolighenvendelser sendes til Boligformidlingen epost: bolig@adm.ntnu.no.

 

Kontaktpersoner:                         

Euraxess, internasjonal mobilitet, nettverk, opplæring, internasjonalskole:
Internasjonal HR seniorrådgiver
Kathrine Vangen
+47 735 903 55 / 
+47 95 81 15 88

kathrine.vangen@ntnu.no 

Boligformidling:
Førstekonsulent
Stuart King
+47 918 97 511
stuart.king@ntnu.no

Internasjonal mobilitet, to-karriere, bolig, arrangementer/seminarer:
HR-rådgiver
Iuliana Mariana Hussein
+47 73 59 03 57
iuliana.hussein@ntnu.no

Forskningsterminopphold i utlandet:
Internasjonal juridisk rådgiver
Linda Bjørk Sigurdardottir
+47 73 59 03 53
linda.b.sigurdardottir@ntnu.no

 

Mon, 16 Oct 2017 11:27:43 +0200