Faggruppe for mobilitet og internasjonalisering

Faggruppe for mobilitet og internasjonalisering

Faggruppen (NIRS) skal bidra til utvikling av kompetanse knyttet til økt forskermobilitet i NTNU (immigrasjon, bolig, lønn/skatt, pensjon, to-karriere, forskertermin/utenlandsopphold osv).

NIRS skal ivareta kompetanseoppbygging og rådgivning overfor ledere og HR-konsulenter. Vi arrangerer ulike kurs, seminarer, temadager og sosiale aktiviteter, bli-kjent program osv.

Videre tilbys enhetene praktisk bistand i spesielle tilfeller for den enkelte innreisende forsker i samarbeid med enhetene.

Generelle henvendelser sendes til felles epostadresse: staff.international@adm.ntnu.no

I juni 2012 etablerte NTNU en felles sentral boligformidlingstjeneste som en del av NIRS sine tjenester. Boligformidlingen tilbyr assistanse til fakultet og institutter i arbeidet med å tilrettelegge boliger til NTNUs utenlandske forskere.

Boligformidlingen kan også bistå gårdeiere og andre som ønsker å leie ut bolig eller hybler til ansatte, med annonsering og boligmatching mot interne boligsøkere.

Alle bolighenvendelser sendes til Boligformidlingen epost: bolig@adm.ntnu.no.

 

Kontaktpersoner:                         

Euraxess, internasjonal mobilitet, nettverk, opplæring, internasjonalskole:
Internasjonal HR seniorrådgiver
Kathrine Vangen
+47 73 59 03 55 / 
+47 95 81 15 88

 

Boligformidling:
Førstekonsulent
Stuart King
+47 73 55 89 79
 

Internasjonal mobilitet, to-karriere, bolig, arrangementer/seminarer:
HR-rådgiver
Iuliana Mariana Hussein
+47 73 59 03 57

 

Forskningsterminopphold i utlandet:

Internasjonal juridisk rådgiver
Linda Bjørk Sigurdardottir
+47 73 59 03 53

 

Internasjonal HR-rådgiver
Anette Moen
+47 73 59 03 59
 

Internasjonal HR-rådgiver
Kjell Bodvar Sætre
+47 41 31 37 / +47 928 12 088

19 aug 2019