Bakgrunn og aktiviteter

Leder instituttets administrative stab. Vårt mål er å levere tidsriktige støttefunksjoner, og møte de krav og forventninger som stilles til kjernevirksomheten og våre strategiske satsninger.  

Hovedfokus- og ansvarsområder: Administrasjon, Ledelse, Organisasjonsutvikling, Strategi, Virksomhetsstyring, Økonomistyring.