Bakgrunn og aktiviteter

Tilknyttet faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling

Arbeidsoppgaver:

  • Karriereutvikling for vitenskapelige ansatte
  • Organisasjonsutvikling

Utdannelse: Master i kultur- og samfunnspsykologi, UiO

Arbeidserfaring:

  • Kriminalomsorgsdirektoratet, seniorrådgiver HR-avdelingen (2014 - 2018)
  • Fjeldstad & Partners, rådgiver (2011-2014)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner