Bakgrunn og aktiviteter

Tilknyttet faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling

Arbeidsoppgaver:

  • Karriereutvikling for vitenskapelig ansatte
  • Organisasjonsutvikling

Utdanning:

Master i kultur- og samfunnspsykologi (UiO), Bachelor i psykologi (University of Minnesota)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner