Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Karriere- og kompetanseutvikling for vitenskapelig ansatte
  • Organisasjonsutvikling

Utdanning:

Master i kultur- og samfunnspsykologi (UiO)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hakel, Katja; Skjeldestad, Kristin. (2022) Førstelektorkvalifisering ved NTNU - Grunnlag for førstelektorkvalifisering, gjennomførte tilbud ved NTNU og anbefalinger for veien videre. 2022.