Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Prosessleder - Rekruttering av faste vitenskapelige ansatte
  • Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger
  • Onboarding - Mottak av nye medarbeidere
  • Prosjektledelse
  • Organisasjonsutvikling