Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Forskning

Illustrasjonsbilde av rørsystem

Som samfunns- og utdanningsvitenskapelig fakultet søker og formidler vi ny kunnskap om mennesker, organisasjoner og samfunnsforhold.

Fakultetets forskere samarbeider med andre miljø ved NTNU, og har sentrale roller i nasjonale og internasjonale nettverk både innen utdanning og forskning.