Forskning ved Institutt for sosialantropologi

 

Instituttets virksomhet er organisert i faggrupper som har et samlet blikk på forskning, undervisning og formidling. Ett hovedfokus er det globale Sør, med tema som global ulikhet, levemåter i Sør og bærekraftig utvikling. Forskningen ved instituttet favner også moderne, vestlige organisasjoner. Multikulturell arbeidskraft og arbeidsliv og globale produksjonssystemer utforskes ved hjelp av etnografiske metoder. Instituttet har også en sosialantropologisk innfallsvinkel til teknologi, ved at teknologisk utvikling og bruk av ny teknologi studeres i rammen av vår moderne, globale kontekst, og med fokus på kulturelle konsekvenser av teknologisk endring.