Forskning ved Institutt for sosialantropologi

Man digging. Photo.

Instituttets virksomhet er organisert i faggrupper som har et samlet blikk på forskning, undervisning og formidling. Ett hovedfokus er det globale Sør, med tema som global ulikhet, levemåter i Sør og bærekraftig utvikling. Forskningen ved instituttet favner også moderne, vestlige organisasjoner. Multikulturell arbeidskraft og arbeidsliv og globale produksjonssystemer utforskes ved hjelp av etnografiske metoder. Instituttet har også en sosialantropologisk innfallsvinkel til teknologi, ved at teknologisk utvikling og bruk av ny teknologi studeres i rammen av vår moderne, globale kontekst, og med fokus på kulturelle konsekvenser av teknologisk endring.

Forskningsprosjekt

Forskergrupper

Nettverk

Publikasjoner

Oversikt over publikasjoner ved instituttet:

PhD Ethnographic Methods Course in Social Anthropology

"From Ethnoscapes to Screenscapes"

  • Dates: October 17th–19th 2018
  • Venue: Campus Dragvoll, Trondheim
  • Registration by September 15th, 2018

Antropologiens rolle

Hvordan kan antropologi utgjøre en forskjell? EASA har laget en erklæring om antropologiens rolle i dag.