Forskning ved Institutt for sosialantropologi

Forskning ved Institutt for sosialantropologi

Mann som går barfot på Svalbard

Ved Institutt for sosialantropologi forsker vi på de spesifikke historiske, sosiale og kulturelle dimensjonene i tema som som teknologi og fremtid, global ulikhet, organisasjon og bærekraft, og migrasjon og mobilitet. Vi gjør komparative etnografiske studier i hele verden med hovedvekt på Afrika, Europa og Latin-Amerika. Slik er en «global komparativ antropologi» betegnende for instituttets bidrag til forståelse av samtiden og samtidens utfordringer, der vi støtter opp om NTNUs innsats for å nå FNs bærekraftmål.

Instituttets forskning er organisert i forskningsgrupper som samarbeider med andre fagmiljøer og samfunnsaktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet etterstreber et forskningsmiljø hvor forskerne har frihet til å forfølge sine faglige talenter og interesser, i et miljø for kritisk, faglig utveksling og samarbeid. Instituttet vil øke innsatsen for eksternfinansiering og prosjektutvikling.

Instituttet har fokus på kvalitet i publisering og formidling, i en bredde av formidlingskanaler fra internasjonalt anerkjente tidsskrift til lokale aviser Instituttet styrker og tydeliggjør relasjonen mellom undervisning, forskning og samfunnsliv.

Instituttet styrker forskerutdanningen gjennom å integrere ph.d.-er og post. doc.-er i sterke og aktive forskningsgrupper.

Forskningsprosjekt, - grupper og -nettverk

Forskningsprosjekt

Forskergrupper

Nettverk

Publikasjoner og foreninger

Publikasjoner

Oversikt over publikasjoner ved instituttet:


Foreninger


Doktorgradsutdanning