Institutt for pedagogikk og livslang læring

Norsk senter for barneforskning

Et lite barn ligger på magen og holder en telefon til øret. Foto.Norsk senter for barneforskning (NOSEB) driver grunnforskning og anvendt langsiktig forskning om barn og barndom. Senteret tilbyr et internasjonalt, tverrfaglig masterprogram, MPhil in Childhood Studies, og et ph.d.-program i tverrfaglig barneforskning. NOSEB er et nasjonalt, tverrfaglig senter som startet sin virksomhet i 1982. 1. januar 2017 ble NOSEB en del av Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Gjennom undervisning og forskning skal NOSEB skape innsikt i barns aktiviteter og vilkår under oppveksten ved å initiere og gjennomføre tverrfaglige forskningsprosjekter. NOSEB tillegger internasjonalt samarbeid stor betydning. Senterets mange forskningskonferanser inngår som en viktig del av dette samarbeidet. Childhood, det førende tidsskriftet innen internasjonal barneforskning, utgitt i samarbeid med Sage Publications Ltd., er et annet eksempel. NOSEB sin internasjonale profil ivaretas blant annet ved at senteret deltar i flere forskernettverk og er nøkkelinstitusjon i Childwatch International. Videre er senteret arbeidssted for en rekke internasjonalt anerkjente barneforskere. Senterets tilbud om master- og ph.d.-utdanning har også en internasjonal profil.

Nasjonalt vektlegger NOSEB utvikling av fagfeltet gjennom deltakelse i nettverk innen beslektede fagmiljøer som for eksempel geografi, sosialantropologi, sosiologi, historie og pedagogikk. Senterets tidsskrift Barn er en viktig nasjonal og nordisk formidlingskanal for denne tverrfaglige barneforskningen.

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:

Norsk senter for barneforskning
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon: +47 73 59 19 50

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
NTNU
7491 Trondheim

 

Norsk senter for barneforskning. Logo.