Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er leder for forskningsseksjonen ved SU-fakultetet. Seksjonen består av sju ansatte, som leverer tjenester til forskere, institutt og fakultetsledelse på følgende områder: Ph.d.-administrasjon, støtte til søkere om eksterne midler, administrasjon av fakultetets strategiske forskningsmidler, forskningstermin, oppfølging av publikasjoner/bibliometri, faglig IT, utredningsarbeid og lederstøtte. Ta gjerne kontakt med meg for formidling av kontakt med rette person ved seksjonen.

Jeg er utdannet historiker, med ph.d. fra NTNU i 2007. Fra 2009-2015 var jeg rådgiver ved Det medisinske fakultet, NTNU, med ansvar for to nasjonale forskerskoler. I tillegg har jeg arbeidet med større søknadsprosesser, utredninger, forskningsetikk og generell lederstøtte.

Jeg ble ansatt i min nåværende stilling 1. januar 2017, men var tidligere seksjonssjef i en tilsvarende stilling ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse i 2015-2016