Forsking ved Institutt for sosialt arbeid

Forsking ved Institutt for sosialt arbeid

En mann ser ut på en tagg av en fugl. Foto.
Foto: Lena Knutli/NTNU

Forskingsgrupper

Forskinga ved instituttet er organisert gjennom desse forskingsgruppene:


 

NORWEL forskarskule i sosialt arbeid og barnevern

NORWEL forskarskule i sosialt arbeid og barnevern

I samarbeid med UiT driv Institutt for sosialt arbeid, NTNU forskarskulen NORWEL - Noregs første forskarskule i sosialt arbeid og barnevern. NORWEL vil støtte ph.d.-studentar i å utvikle forsking med høg relevans for politikk og praksis innanfor sosialt arbeid og barnevern. Dei ulike læringsaktivitetane og nettverksmoglegheitene som vert tilbydd gir eit solid grunnlag for ein vidare karriere innan akademia eller i ei anna stilling som krev høg kompetanse. NORWELs fagmiljø består av både erfarne og yngre forskarar som vil bidra til å utvikle innovasjonsdrevet forsking av høg kvalitet.

Les mer om forskarskulen.