Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Om fakultetet


Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) skal bidra til den nasjonale og internasjonale kunnskapsutviklingen gjennom å styrke og utvikle den faglige kvaliteten i sin forskning og undervisning.

Vårt utdanningstilbud omfatter et profesjonsstudium i psykologi, lærerutdanning, utdanning innen helse og sosialfag, flere bachelor-, master- og ph.d.-program, samt etter- og videreutdanning. Studietilbudet ved fakultetet dekker de fleste fagområder innen samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap.

Forskningen ved fakultetet representerer en unik kombinasjon av samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskapelig forskning, noe som muliggjør et spennende tverrfaglig samarbeid.


 

Ledelsen

Fakultetets daglige drift ledes av dekanatet:

Kontakt oss

Marit Reitan
Grete Wolden
Pressekontakt
Grete Wolden

Ansatte i fakultetsadministrasjonen

Henvendelser

Besøksadresse:
Paviljong C, Loholt Allé 85
7491 Trondheim

Postadresse: 
NTNU Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
7491 Trondheim

Telefon: 73 59 19 00
E-post: postmottak@su.ntnu.no

Forskningshenvendelser
Studiehenvendelser

Institutter i utlandet

NTNU har i samarbeid med flere norske universiteter åtte institutter i utlandet hvor både  vitenskapelige ansatte, studenter på  bachelor- og masternivå kan ta kurs, emner eller sommerkurs.