Om fakultetet

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Om fakultetet


Om fakultetet-SU

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) bidrar til den nasjonale og internasjonale kunnskapsutviklingen gjennom å styrke og utvikle den faglige kvaliteten i vår forskning og undervisning.

Utdanningstilbudet vårt omfatter et profesjonsstudium i psykologi, lærerutdanning, utdanning innen helse- og sosialfag, flere bachelor-, master- og ph.d.-program, og etter- og videreutdanning. Studietilbudet vårt dekker de fleste fagområder innen samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap.

Forskningen ved fakultetet representerer en unik kombinasjon av samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskapelig forskning, noe som muliggjør et spennende tverrfaglig samarbeid.

Strategi

Ledelsen

Ledelsen

Fakultetets daglige drift ledes av dekanatet


Henvendelser

Besøk oss

Besøk oss

Besøksadresse
Paviljong C, Loholt Allé 87
7491 Trondheim

Postadresse
NTNU Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
7491 Trondheim

Finn fram på Dragvoll

 


Map by MazeMap

Fremtidens humsam-studier

Fremtidens humsam-studier

Vi er sammen med Det humanistiske fakultet i gang med prosjektet Fremtidens humsam-studier.

Prosjektet skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje innenfor samfunnsvitenskap og humaniora er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og arbeidslivets behov fra 2025 og fremover. 

Institutter i utlandet

Institutter i utlandet

NTNU har, sammen med flere norske universiteter, samarbeid med åtte institutter i utlandet hvor både vitenskapelige ansatte, studenter på bachelor- og masternivå kan ta kurs, emner eller sommerkurs.