Forkurs, oppstartsprogram og oppfriskningskurs

Y-vei


Søk støtte fra Lånekassen til sommerkurs

Fra 23. april kan du søke støtte fra Lånekassen til sommerkurs for R1, TRES og Y-VEI.

Dette gjør du:

  1. Gå til lanekassen.no
  2. Velg søknad for 2017/2018
  3. Fyll ut søknaden

Når får du utbetalt støtte:

  • Etter at du har møtt til undervisning på sommerkurset, så registrerer  NTNU oppmøte  og sender dette til Lånekassen
  • Etter noen dager  vil du motta avtale om støtte fra Lånekassen, når denne er signert og returnert (digitalt) til Lånekassen blir pengene overført direkte til din konto.

NB! Studenter som mottar sommerstøtte i 2018 vil ikke ha rett til 11 måneders studiestøtte

 Opptak med fagbrev (Y-VEI)

Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke om opptak til ingeniørutdanning etter Y-VEI modellen. Y-VEI ligner mye på tresemesterordningen i oppbygging, og er et intensivt studium.

Y-vei er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik og Ålesund. I tillegg kan du søke opptak gjennom Y-veien til studieprogrammet nautikk i Ålesund.

Opptakskrav og poengberegning

Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift kan oppfylle praksiskravet, gitt at den er relevant.
 
Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:
  • 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev».
  • 2 tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk.
Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører fagbrev innen frist for semesterregistrering.
 

Gjøvik:

Følgende emner kommer i tillegg til emnene som inngår i 1. år av ingeniørutdanningen: Kommunikasjon og norsk, Sommerkurs i R1-matematikk, Forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI og Forkurs i fysikk for TRES/Y-VEI.

R1-kurset varer i seks uker før 1. studieår.

Sommerkurs i R1 2018 har oppstartsdato mandag 25.juni kl. 9 i 2/3 Eureka, og den avsluttende prøven blir fredag 3 .aug. (konte mandag 13.aug).

Studenter på bygg og maskin må i tillegg ha et grunnkurs med undervisning i matematikk to uker før R1-kurset, dette kurset er i uke 24 og 25, oppstart tirsdag 12.juni  kl. 9 i B210.

Avsluttende prøve i R1 må være bestått for å kunne gå videre på Y-VEI.

I første høstsemester tar du R2 parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning, samt at emnet kommunikasjon og norsk begynner midt i første semester og fortsetter til mai i andre semester. I andre semester tar du også fysikk i tillegg til de ordinære emnene.

Ålesund:

Du starter med matematikk for Y-veien 5. juni, med avsluttende eksamen i midten av august. Unntaket er nautikk, som starter 6. august. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller tilsvarende) fra før kan du velge et annet emne i bachelorgraden i nautikk, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær studiestart i midten av august.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning. I andre semester tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene. Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Se liste over relevante fagbrev for opptak til NTNU i Ålesund

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak