Y-vei – Høyere utdanning for deg med fagbrev

Forkurs, oppstartsprogram og oppfriskningskurs

Y-vei – Høyere utdanning for deg med fagbrev

Har du fagbrev og har lyst til å studere til å bli ingeniør? Gjennom Y-veien kan du bli ingeniør uten generell studiekompetanse, forkurs eller påbygging med matte og fysikk.

studenter sitter rundt et bord og prater

Med fagbrev i bunn har mange muligheter!

Med fagbrev i bunn har mange muligheter!

Oppdag en verden av nye jobbmuligheter! En universitetsutdanning gjennom Y-veien gir deg ny kunnskap, samtidig som du får nytte av de praktiske erfaringene dine. 

Med relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis kan du søke om opptak til ingeniørurdanning etter y-vei modellen ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik. 

Utdanninger via Y-vei

Y-vei NTNU Gjøvik

Ved NTNU Gjøvik kan du ta følgende utdanninger via Y-veien:

Y-vei NTNU Ålesund

Ved NTNU Ålesund kan du ta følgende utdanninger via Y-veien:

Hva er egentlig Y-veien?

Hva er egentlig Y-veien?

Y-veien er forkortelse for yrkesfaglig vei og tilbys deg med fagbrev eller svennebrev fra videregående skole, og læretid i bedrift eller relevant praksis.

Studieopplegget på Y-veien tar hensyn til din yrkesfaglige bakgrunn, og kan derfor bare tas i faglig forlengelse av fagbrevet. Y-veistudier er vanligst innen ingeniørutdanninger og maritime fag.

Y-veien er et intensivt studium hvor første studieår består av 3 semestre:

 • Sommersemester: du tar matematikk R1 og R2
 • Høstsemester: Du tar FYS1 parallelt med de andre ordinære emnene i studiet ditt
 • Vårsemester: Du tar emnet kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene

Sommersemesteret i matematikk varer i 10 uker. Dersom du allerede har R1 og R2 kan du søke om fritak fra sommersemesteret.

Datoer 2024 og poengberegning

 • Oppstart: tirsdag 28. mai
 • Obligatorisk midtveisprøve: fredag 5. juli.
 • Avsluttende eksamen: fredag 2. august. 
 • Konteeksamen: fredag 9. august.

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommersemesteret:

 • Delta på minst 80% av ukeprøver.
 • Obligatorisk midtveisprøve.
 • Oppstart: mandag 3. juni
 • Obligatorisk midtveisprøve: fredag 5. juli.
 • Avsluttende eksamen: tirsdag 13. august. 
 • Konteeksamen: januar.

*Unntaket er nautikk, som har et annet opplegg. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller tilsvarende) fra før kan du velge et annet emne i bachelorgraden i nautikk, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær studiestart i midten av august.

Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift kan oppfylle praksiskravet, gitt at den er relevant.

Se liste over relevante fagbrev (pdf). 

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:

 • 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev.
 • 2 tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk.

Søkere som ikke har gått opp til fagprøve innen søknadsfristen kan få tilbud på betingelse av at de fullfører fagbrev inne frist for semesterregistrering 1. september. 

Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-vei) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Lånekassen

Lånekassen

For sommerstudentene vil det være mulig å søke studielån og stipend via Lånekassen.

Studieavgift ved NTNU

Studieavgift ved NTNU

Dersom du har statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift for å studere på NTNU. 

Du kan finne mer informasjon på nettsidene våre: Studieavgift ved NTNU

Søknadsboks for alternative veier til ingeniørfag

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak