Forkurs, oppstartsprogram og oppfriskningskurs

Y-veiOpptak med fagbrev (Y-VEI)

Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke om opptak til ingeniørutdanning etter Y-VEI modellen. Y-VEI ligner mye på tresemesterordningen i oppbygging, og er et intensivt studium.

Y-vei er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik og Ålesund. I tillegg kan du søke opptak gjennom Y-veien til studieprogrammet nautikk i Ålesund.

Opptakskrav og poengberegning

Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift kan oppfylle praksiskravet, gitt at den er relevant.
 
Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:
  • 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev».
  • 2 tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk.
Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører fagbrev innen frist for semesterregistrering.
 

Gjøvik:

Følgende emner kommer i tillegg til emnene som inngår i 1. år av ingeniørutdanningen: Kommunikasjon og norsk, Sommerkurs i R1-matematikk, Forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI og Forkurs i fysikk for TRES/Y-VEI.

R1-kurset varer i seks uker før 1. studieår.

Sommerkurs i R1 2018 har oppstartsdato mandag 25.juni kl. 9 i 2/3 Eureka, og den avsluttende prøven blir fredag 3 .aug. (konte mandag 13.aug).

Studenter på bygg og maskin må i tillegg ha et grunnkurs med undervisning i matematikk to uker før R1-kurset, dette kurset er i uke 24 og 25, oppstart tirsdag 12.juni  kl. 9 i B210.

Avsluttende prøve i R1 må være bestått for å kunne gå videre på Y-VEI.

I første høstsemester tar du R2 parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning, samt at emnet kommunikasjon og norsk begynner midt i første semester og fortsetter til mai i andre semester. I andre semester tar du også fysikk i tillegg til de ordinære emnene.

Ålesund:

Du starter med matematikk for Y-veien 5. juni, med avsluttende eksamen i midten av august. Unntaket er nautikk, som starter 6. august. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller tilsvarande) fra før kan du velge et annet emne i bachelorgraden i nautikk, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær studiestart i midten av august.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning. I andre semester tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene. Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Se liste over relevante fagbrev for opptak til NTNU i Ålesund

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak