Y-vei

Forkurs, oppstartsprogram og oppfriskningskurs

Y-vei

Y-vei bilde

Faglærer underviser studenter i klasserom

Opptak med fagbrev (Y-vei)

Opptak til ingeniørfag med fagbrev (Y-vei)

Y-VEI er et opplegg for deg som vil gå bachelor i ingeniørfag, men som ikke har generell studiekompetanse, og som mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2). 

Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis kan du søke om opptak til ingeniørutdanning etter Y-vei modellen. 

Y-VEI er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik og Ålesund. I tillegg kan du søke opptak gjennom Y-vei til studieprogrammet nautikk i Ålesund.

I Gjøvik tilbys Y-vei ved følgende ingeniørutdanninger: byggingeniør, elektroingeniør, fornybar energi, geomatikkingeniør, maskiningeniør.

I Ålesund tilbys Y-vei ved følgende ingeniørutdanninger: automatisering og intelligente systemer, byggingeniørdataingeniørfornybar energimekatronikk og produktdesign og skipsdesign.


Datoer for 2023

Sommerkurs Y-vei Gjøvik

 • Oppstart: tirsdag 30. mai
 • Obligatorisk midtveisprøve: 7. juli.
 • Avsluttende eksamen: 4. august. 
 • Konteeksamen: 11. august.

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommerkurset:

 • Minst 80% frammøte.
 • Delta på minst 80% av ukeprøver.
 • Obligatorisk midtveisprøve.

Sommerkurs Y-vei Ålesund

 • Oppstart: mandag 5. juni*
 • Obligatorisk midtveisprøve: 7. juli.
 • Avsluttende eksamen: 15. august. 
 • Konteeksamen: januar.

*Unntaket er nautikk, som har et annet opplegg. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller tilsvarende) fra før kan du velge et annet emne i bachelorgraden i nautikk, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær studiestart i midten av august.

Kursmateriell

 • Oldervoll, Svorstøl, Jacobsen. SINUS matematikk forkurs, grunnbok fra 2022. Cappelen Damm, ISBN 978 82 02 75302 3
 • Oldervoll, Svorstøl, Jacobsen. SINUS matemtaikk forkurs, oppgavesamling fra 2022. Cappelen Damm, ISBN 978 82 02 75303 0
 • Formelsamling i matematikk for videregående R1, R2. 
 • Enkel kalkulator
 • Passer og gradskive

Opptakskrav og poengberegning

Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift kan oppfylle praksiskravet, gitt at den er relevant.

Se liste over relevante fagbrev (pdf). 

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:

 • 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev.
 • 2 tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk.

Søkere som ikke har gått opp til fagprøve innen søknadsfristen kan få tilbud på betingelse av at de fullfører fagbrev inne frist for semesterregistrering 1. september. 

Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-vei) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Studiets oppbygging

Y-VEI et intensivt studium hvor det første studieåret består av tre semestre: et sommersemester før 1. studieår, høstsemesteret og vårsemesteret. 

 • I sommersemesteret tar du matematikk R1 og R2.
 • I høstsemesteret tar du FYS1 parallelt med de andre ordinære emnene i studiet ditt.
 • I vårsemesteret tar du tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene. 

Fra og med vårsemesteret skal y-veistudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter.

Sommersemesteret i matematikk varer i 10 uker før 1. studieår, og dekker i hovedsak R1 og R2 fra videregående skole. Dersom du allerede har R1 og R2 kan du søke om fritak fra sommersemesteret.

Y-vei lånekassen

Lånekassen

For sommerstudentene vil det være mulig å søke studielån og stipend via Lånekassen.

Søknadsboks for alternative veier til ingeniørfag

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak