Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin og helsevitenskap

– Emner
Emner på ph.d.-nivå ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Emnekode

Emnetittel

Institutt

BEV8003 Signalanalyse med Matlab i bevegelsesvitenskap INB
BEV8005 Avanserte måleteknikker i bevegelsesvitenskap INB

KLMED8001 

Elementær forskningsmetodikk i psykiatri (ELF)

IPH

KLMED8004

Medisinsk statistikk, del I

ISM

KLMED8005 

Medisinsk statistikk, del II

ISM

KLMED8008 Analyse av repeterte målinger ISM
KLMED8009 Klinisk forskning IKOM
KLMED8010 Trening og testing av hjertepasienter ISB

MEDT8007 

Simuleringsmetoder ved ultralyd bildediagnostikk

ISB

MEDT8008 Klinisk MR Spektroskopi ISB
MEDT8010 Metabolomics - Metoder og praktisk anvendelse ISB

MEDT8011 

Innføring i MR avbildning

ISB

MEDT8012 Ultralydteknologi ISB
MEDT8013 Hyperbar fysiologi ISB

MOL8001

Molekylær fysiologi: mekanismer og metoder

IKOM

MOL8002 Molekylære forsvarsmekanismer mot sykdom IKOM

MOL8006

Receptor Signalling and Trafficking

IKOM

MOL8008 Praktisk introduksjon til Next Generation Sequencing datanalyse IKOM
MOL8009 Molekylærmekanismer for inflammasjon IKOM
MOL8010 Advanced Cellurar Imaging Techniques IKOM
MOL8012 Høykapasitetsgenomikk IKOM
MOL8013 Bacterial Genomics IKOM

NEVR8009

Cellulær og molekylær nevrovitenskap

INB

NEVR8010 

Fysiologisk psykologi og kognitiv nevrovitenskap

KAVLI

NEVR8014 

Forsøksdyrlære for forskere

IKOM

PALC8001 Palliativ forskning - teoretiske, praktiske, etiske og metodologiske aspekter IKOM

SMED8002

Epidemiologi II

ISM

SMED8004

Medisinsk forskning i teori og praksis

ISM

SMED8005 

Forskningsformidling

ISM

SMED8010 Multimorbiditet som vitenskapelig, klinisk og organisatorisk utfordring ISM

SMED8015 

Kvalitative forskningsmetoder

ISM

SMED8016 Epidemiologi - innføring ISM
SMED8018 Håndtering av missing data - sommerskole i populasjonsbasert epidemiologi ISM

 

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin og helsevitenskap

– Emner

Kontaktinformasjon

Send epost til studieveilederne for ph.d. ved Fakultet for medisin og helsevitenskap:

phd@mh.ntnu.no