Emnestudierett etter fullført grad

Emnestudierett etter fullført grad

For deg som har fullført en grad ved NTNU, og ønsker en studierett for å ta åpne emner.

Smilende jente med NTNU-jakke og -kopp. Fjell og vann i bakgrunn. Foto.

 

Vilkår for å få emnestudierett:

  • Du har fullført en grad (høgskolekandidat, bachelor, master eller ph.d.)
  • Graden er fra NTNU, eller fra en av de tidligere høgskolene som nå er del av NTNU
  • Søknad sendes gjennom Søknadsweb innen gjeldende frister

 Emnestudieretten er forskriftsfestet i § 3-1 (3) i NTNUs studieforskrift.

 

Slik søker du:

​​​

1. Registrer søknaden

Registrer søknaden i Søknadsweb. Du finner søknadsalternativet under "Opptak til enkeltemner" > "Emnestudierett etter fullført grad"

2. Søknaden behandles

Du vil ikke få et eget svar på søknaden.  Hvis du har avlagt en grad ved NTNU, vil du få ny studierett innen semesterstart. Studierettene aktiveres i løpet av august for høstsemesteret, og i løpet av januar for vårsemesteret. Sjekk Søknadsweb eller Studentweb hvis du lurer på om søknaden din er ferdigbehandlet.

​​​​​​​3. Når studierett er opprettet

Når studierett er opprettet skal du gå inn i Studentweb og melde deg opp i åpne emner og betale semesteravgift innen fristen.

Studieretten varer i to semester. Du kan søke om ny emnestudierett etter dette, hvis du ønsker det.

 


Hvilke emner kan jeg velge?

Med en emnestudierett kan du selv melde deg opp i åpne emner gjennom Studentweb. Du vil ikke få tilgang til emner som har studierettskrav eller emner som er adgangsbegrensede. De aller fleste emner i Gjøvik og Ålesund har studierettskrav, og er dermed ikke tilgjengelige. Les på hvert emnes nettside for informasjon om eventuelle adgangsbegrensninger.


Gjentak av beståtte eksamener

Studenter som har fullført sitt studieprogram og oppnådd grad, eller har reservert seg mot utskriving av grad, kan ta gjentak av eksamen i emner med adgangsbegrensning i inntil 2 semestre etter fullført studieprogram. Om du ønsker gjentak av emner som har studierettskrav knyttet til studieprogram, ta kontakt med studieveileder for studieprogrammet der du har avlagt graden din.


Internasjonale masterprogram

Ble du tatt opp på et internasjonalt masterprogram og kan du ikke dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper? I så fall kan du bare velge blant emner som undervises på engelsk. Undervisningsspråk står oppgitt på hvert emnes nettside. Etter at du har søkt, vil du få en e-post fra oss hvor vi ber deg om å oppgi emnekode på emnet/emnene du ønsker å ta.

Søknadsfrister emnestudierett etter fullført grad

Søknadsfrister emnestudierett etter fullført grad

Opptak til vårsemesteret:

  • Søknadsfrist 15. januar.
  • Du kan søke fra midten av november.

Opptak til høstsemesteret:

  • Søknadsfrist 1. september.
  • Du kan søke fra midten av mai.

Studieavgift ved NTNU

Studieavgift ved NTNU

Dersom du har statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift for å studere på NTNU. 

Du kan finne mer informasjon på nettsidene våre: Studieavgift ved NTNU

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim.

kindly.ai (jira II-3188)