Studierett etter fullført grad

Studenter som har fullført og bestått en grad ved NTNU (høgskolekandidat, bachelor, master eller Ph.d.) har mulighet til få en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner, jamfør § 3-1 (3) i NTNUs studieforskrift. Ordningen omfatter ikke studenter som har avlagt grad ved andre læresteder.


Søk om emnestudierett

For å få en emnestudierett må du registrere en søknad i Søknadsweb. Du finner søknadsalternativet under 'Opptak til enkeltemner' > 'Emnestudierett etter fullført grad'. 

Emnestudierett for vårsemesteret: Du kan søke fra ca. midten av november. Søknadsfrist er 1. februar.

Emnestudierett for høstsemesteret: Vi åpner for søknader i løpet av mai. Søknadsfrist er 1. september.

Du trenger ikke å levere dokumentasjon i tilknytning til søknaden. Du vil ikke få emnestudierett før du har fullført og bestått en grad ved NTNU. 


Svar på søknaden

Du vil ikke få et eget svar på søknaden. Hvis du har avlagt en grad ved NTNU vil du få en ny studierett innen semesterstart. Ny studierett vil aktiveres fra 1. august for høstsemesteret, og fra 1. februar for vårsemesteret. Sjekk Søknadsweb eller Studentweb hvis du lurer på om søknaden din er ferdigbehandlet. 

Studieretten varer i 2 semester. Du må selv melde deg opp til emner og betale semesteravgiften innen gjeldende frister.

 

Åpne emner

Med en emnestudierett kan du selv melde deg opp i åpne emner gjennom Studentweb. Du vil ikke få tilgang til emner som har studierettskrav eller emner som er adgangsbegrensede. De aller fleste emner i Gjøvik og Ålesund har studierettskrav og er dermed ikke tilgjengelige. Se på hvert emnes nettside for informasjon om eventuelle adgangsbegrensninger.

 

Internasjonale masterprogram

Studenter som er tatt opp til og har fullført internasjonale masterprogram, er tatt opp med unntak fra kravet om norskkunnskaper. Retten til å melde seg opp i enkeltemner etter fullført grad vil derfor være knyttet til emner hvor undervisningsspråket er engelsk.

Dersom studenter fra fullført internasjonalt masterprogram ønsker å studere emner hvor undervisningsspråket er norsk, må studenten dokumentere godkjente norskkunnskaper. Dette i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §2-2.

 

Ta kontakt med Opptakskontoret per telefon eller e-post dersom du har spørsmål om opptaket. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
7491 Trondheim